Bài 2: Hình chiếu

🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
27 tháng 12 2020 lúc 20:01

- Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.

- Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.

- Hình chiếu cạnh: ở bên phải hình chiếu đứng.

Bình luận (0)
kudo shinichi
27 tháng 12 2020 lúc 20:01

vị trí của các hình chiếu :

Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.

Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng. ... Phép chiếu vuông góc có đặc điểm là :các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
Đại úy -
18 tháng 12 2020 lúc 22:41

Công dụng : Phép chiếu vuông góc được dùng làm cơ sở cho phương pháp biểu diễn vật thể bằng hình chiếu vuông góc .Là phương pháp chính dùng trong các bản vẽ kỹ thuật .

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
18 tháng 12 2020 lúc 22:36

- Hình nhận được trên mặt phẳng gọi là hình chiếu.

- Hình chiếu đứng : chiếu từ trước tới.

- Hình chiếu bằng : chiếu từ trên xuống.

- Hình chiếu cạnh : chiếu từ trái sang.

Bình luận (0)
Nguyễn Lữ Bình Nguyên
19 tháng 11 2020 lúc 16:13

Có 3 loại hình chiếu là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

Vị trí:

Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.

Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.

Hình chiếu cạnh: ở bên phải hình chiếu đứng.

Hướng chiếu: Hình chiếu đứng có hướng từ trước tới. Hình chiếu cạnh có hướng từ trái sang. Hình chiếu bằng có hướng từ trên xuống.

Bình luận (0)
Nguyễn Lữ Bình Nguyên
19 tháng 11 2020 lúc 16:14

câu b

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN