Bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 17:20

Gọi \(n_{N_2O} = a ; n_{N_2} = b(mol)\)

Ta có :

 \(n_{khí} = a + b = 0,027(mol)\\ m_{khí} = 44a + 28b = M.n = 18,45.2.0,027 = 0,9963(gam)\)

Suy ra a = 0,015 ; b = 0,012

Bảo toàn electron : 

\(3n_M = 8n_{N_2O} + 10n_{N_2} = 0,015.8 + 0,012.10 = 0,24\\ \Rightarrow n_M = 0,08(mol)\\ \Rightarrow M = \dfrac{2,16}{0,08} = 27(Al)\)

Vậy kim loại M là Al

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 30 tháng 12 2020 lúc 19:38

gọi số e = số p là Z

số n là N 

theo đề bài ta có \(\left\{{}\begin{matrix}2Z+N=92\\N-Z=5\end{matrix}\right.< =>\left\{{}\begin{matrix}Z=29\\N=34\end{matrix}\right.\)

số hiệu nguyên tử là 29 (Cu)

kí hiệu nguyên tử \(^{63}_{29}Cu\)

 

 

Bình luận (0)
santa
santa 29 tháng 12 2020 lúc 10:49

Gọi lần lượt số nguyên tử đồng vị 25Mg và 24Mg trong 500 nguyên tử là a,b (a,b >0)

Ta có : a + b = 500      (1)

Vì nguyên tử khối trung bình của nguyên tử Mg là 24,4 nên :

         25a + 24b = 24,4.500  (2)

Từ (1) và (2) => \(\left\{{}\begin{matrix}a=200\\b=300\end{matrix}\right.\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Anh Hoàng
Anh Hoàng 22 tháng 12 2020 lúc 18:16

Xin chả lời giúp toi ạ

 

Bình luận (1)
Duy Anh
Duy Anh 22 tháng 12 2020 lúc 21:58

X là gì ??

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 20 tháng 12 2020 lúc 18:53

Điện tích hạt nhân \(+17\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 16 tháng 12 2020 lúc 20:57

Ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}2Z+N=24\\Z=N\end{matrix}\right.\) 

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z=p=e=8\\N=8\end{matrix}\right.\)

Vậy...

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Nhật Hoàng
Nguyễn Văn Nhật Hoàng 16 tháng 12 2020 lúc 21:07

theo đề bài ta có hệ phương trình sau

\(\left\{{}\begin{matrix}2z_X+n_X=24\\z_X=n_X\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}z_X=8\\n_X=8\end{matrix}\right.\Rightarrow p_X=e_X=n_X=8\)

Vậy..........

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 8 tháng 12 2020 lúc 23:09

Đề bài yêu cầu gì vậy bạn?

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 tháng 12 2020 lúc 20:57

\(\left\{{}\begin{matrix}2P+N=105\\2P-N=23\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=Z=32\\N=41\end{matrix}\right.\)

Số hiệu nguyên tử : Z=32

Số khối: A= P+N=32+41=73

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN