Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Hà zyy
7 tháng 5 lúc 22:54

- Xử lí số liệu.
Bảng số liệu về dân số thành thị và nông thôn của thành phố hồ chí minh(%)

Tiêu chíNăm 1995Năm 2000Năm 2002
Nông thôn       25,3      16,2     15,6
Thành thị      74,7     83,8      84,4

 Mình bt mỗi này hoy :'((

Bình luận (0)
Phương Dung
17 tháng 12 2020 lúc 22:38

* Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do:

- Dân số nước ta đông, cơ cấu dân số trẻ nên số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức cao (trên 1%) nên dân số vẫn tăng lên.

Bình luận (0)
Sunflower
15 tháng 11 2020 lúc 13:17

- Năm 2002, số dân nước ta là 79,7 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới

- vào những năm 50 hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu tăng nhanh và chấm dứt vào những năm cuối thế kỷ 20

- năm 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm là 1,4% cả nước có sự khác nhau giữa các vùng

- Theo thống kê nước ta có mật độ dân số khoảng 246 người trên 1km2 là 1 nước có mật độ dân số cao trên thế giới

- Tuy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng cao là vì :

+ dân cư nước ta tập trung không đồng đều

+ mỗi vùng lại có 1 tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên khác nhau

+ cơ cấu dân số nước ta không đồng đều

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
15 tháng 11 2020 lúc 19:50

- Năm 2002, số dân nước ta là 79,7 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới

- vào những năm 50 hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu tăng nhanh và chấm dứt vào những năm cuối thế kỷ 20

- năm 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm là 1,4% cả nước có sự khác nhau giữa các vùng

- Theo thống kê nước ta có mật độ dân số khoảng 246 người trên 1km2 là 1 nước có mật độ dân số cao trên thế giới

- Tuy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng cao là vì :

+ dân cư nước ta tập trung không đồng đều

+ mỗi vùng lại có 1 tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên khác nhau

+ cơ cấu dân số nước ta không đồng đều

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
29 tháng 9 2020 lúc 11:49

image

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN