Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 23 tháng 12 2020 lúc 9:49

a. Đổi 72 km/h = 20 m/s

Gia tốc của ô tô là:

\(a=\dfrac{v^2-v_0^2}{s}=\dfrac{0^2-20^2}{50}=-8\) (m/s2)

b. Thời gian hãm phanh là:

\(t=\dfrac{v-v_0}{a}=\dfrac{0-20}{-8}=2,5\) (s)

c. Sau 5 s thì ô tô đã dừng lại. Vận tốc khi đó bằng 0.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 10:53

a. Trọng lượng của vật là

\(P=mg=0.5.10=5\) (N)

b. Gia tốc của vật là

\(a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=\dfrac{4}{5}=0,8\) (m/s2)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 16 tháng 12 2020 lúc 21:56

a, Chuyển động thẳng đều

b, Phương trình chuyển động \(x=x_0+vt=-5+4t\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_0=-5\\v=4\left(m/s\right)\end{matrix}\right.\)

Quãng đường vật đi được \(s=vt=4.4=16\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Huyen123 Đaothi
Huyen123 Đaothi 2 tháng 12 2020 lúc 21:23
https://i.imgur.com/P5f4tOI.jpg
Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN