Bài 2 : Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Vân Trường Phạm
Vân Trường Phạm 4 tháng 1 lúc 8:31

* Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

 

Tại sao câu 'Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ' là sai bạn

Bình luận (3)
Trần An
Trần An 22 tháng 12 2020 lúc 23:00

Help me hehe

 

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 22 tháng 12 2020 lúc 23:03

Thông qua Tuyên ngôn, Nhân quyền

Nêu cao khẩu hiệu "Tự do -Bình đẳng- Bác ái"

Bình luận (0)

Đặc trưng cơ bản nhất của cách mạng tư sản là do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
Nguyễn Lê Phương Uyên 14 tháng 12 2020 lúc 21:26

Cách mạng tư sản là bước chuyển từ hình thái KTXH phong kiến sang hình thái KTXH TBCN, nó được thực hiện bằng cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giành chính quyền giữa tập đoàn phong kiến phản động, bảo thủ với giai cấp tư sản tiến bộ có sự tham gia của quần chúng nhân dân

tick cho mk vs nhaaaaaCách mạng tư sản là bước chuyển từ hình thái KTXH phong kiến sang hình thái KTXH TBCN, nó được thực hiện bằng cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giành chính quyền giữa tập đoàn phong kiến phản động, bảo thủ với giai cấp tư sản tiến bộ có sự tham gia của quần chúng nhân dân

tick cho mk vs nhaaaaaavuivuivui

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 20 tháng 11 2020 lúc 20:06

Tham khảo

* Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

Bình luận (0)
Suri Anh
Suri Anh 11 tháng 11 2020 lúc 21:19

Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền tháng 8 năm 1789 và hiến pháp năm 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi giai cấp và tầng lớp nào?

A .Tư sản

B. Vô sản

C. Tiểu tư sản

D. Tăng lữ

Câu A đúng nha!!

Chúc bạn học có hiệu quả!!

Bình luận (0)
Monokuro Boo
Monokuro Boo 10 tháng 11 2020 lúc 13:41

* Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN