Bài 19 : Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Ngân Hà
Ngân Hà 1 tháng 7 2020 lúc 8:53

Khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra ở Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) mà cũng quê của Phùng Hưng.

Học tốt ok

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 6 2020 lúc 22:07

Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 3 tháng 7 2020 lúc 10:22

Những việc làm của Khúc Hạo : - Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu...  - Mục đích : tiếp tục củng cố, xây dựng nền tự chủ để khẳng định cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Nam Phương
Nguyễn Võ Nam Phương 18 tháng 6 2020 lúc 8:11

Đây là lời tâu của Thái thú Giao Chỉ là Tiết Tổng bạn nhé!

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 1 tháng 6 2020 lúc 20:08

- Củng cố nền độc lập của dân tộc.

- Làm cho đất nước ngày càng phát triển.

- Đem lại quyền lợi cho nhân dân.

- Tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 9 tháng 5 2020 lúc 12:14

a) Về kinh tế

* Trong nông nghiệp:

- Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

- Thủy lợi được mở mang.

* Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

- Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

=> Năng suất lúa tăng hơn trước.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/che-do-cai-tri-cua-cac-trieu-dai-phong-kien-c85a12006.html#ixzz6LumUTFnY

a) Về kinh tế

* Trong nông nghiệp:

- Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

- Thủy lợi được mở mang.

* Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

- Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

=> Năng suất lúa tăng hơn trước.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 5 2020 lúc 14:12

Nội dung chính sách cai trị phong kiến phương bắc tình hình kinh tế nước ta:

- Nông nghiệp :

+ Sử dụng sức lao động của trâu bò phổ biến

+ Phong khê có đê phòng lụt, có nhiều kênh ngòi

+ 2 vụ lúa : chiêm và mùa

+ Cây trồng vật nuôi phong phú

- Thủ công nghiệp :

+ Chính quyền phương Bắc giữ độc quyền sắt

+ Nghề rèn sắt phát triển , nghề làm gốm mở mang

+ Nghề rệt vải ( tơ tre, tơ chuối ) vải tơ chuối là đặc sản của miền đất Âu Lạc cũ , các nhà sử học gọi là giao chỉ

- Thương nghiệp:

+ Hàng hóa trao đổi buôn bán

+ Hình thành các làng

+ Trao đổi với thương nhân Gia - va , Trung Quốc , Ấn Độ

+ Chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngoại thương

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Linh Chi

Câu 1: Điền vào chỗ trống về hành động của nhà Hán đối với các vùng lãnh thổ nước ta

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận ……….......................................và ………..........................................

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành các quận .................., Cửu Chân và ................................……….. (bao gồm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam ngày nay), gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 5 2020 lúc 13:35

Câu 1:

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam (bao gồm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam ngày nay), gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

Câu 2:

- Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

- Nói lên sự biết ơn tôn kính của nhân dân trước công lao tổ lớn của Hai Bà Trưng

- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đã trở thành bước mở đầu trong hành trình khôi phục được nền độc lập của dân tộc, mở ra một trang mới trong lịch sử.

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 4 tháng 5 2020 lúc 20:29

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

- Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

- Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

* Ý nghĩa lịch sử:

- Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ giấc mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

- Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến góp phần làm vẻ vang thêm trang sử của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm chống ngoại xâm cho các thế hệ sau.

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 4 tháng 5 2020 lúc 19:53

Quân Tống

* Nguyên nhân chống Tống thắng lợi:

- Do ý chí độc lập tự chủ của đoàn thể nhân dân Đại Việt - Do sức mạng đoàn kết to lớn của dân tộc - Do biết kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. - Do công lao và tài năng của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt trong việc sử dụng lối đánh rất độc đáo.

Quân Mông-Nguyên

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Được tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến

- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

- Tinh thần hy sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần

- Đường lối chiến lược, kĩ thuật đúng đắn, sáng tạo

- Sự lãnh đạo tài tình của cá tướng lĩnh nhà Trần, đặc biệt là Trần Quốc Tuấn

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 19 tháng 4 2020 lúc 11:02

- Từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm Huyện lệnh, trực tiếp cai quản các huyện.

⟹ Nhà Hán đã bắt đầu tăng cường sự cai trị đến tận địa phương.

Bình luận (0)
ngoc kim nguyen ai
ngoc kim nguyen ai 19 tháng 4 2020 lúc 10:48

- Từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm Huyện lệnh, trực tiếp cai quản các huyện.

⟹ Nhà Hán đã bắt đầu tăng cường sự cai trị đến tận địa phương.

nếu đúng tick cho mik nhé
Bình luận (0)
Ngô nguyên kha
Ngô nguyên kha 19 tháng 4 2020 lúc 10:24

help!!!!!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN