Bài 19. Một số thân mềm khác - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cách mổ giun đất?

2. Vị trí lỗ sinh dục cái của giun đất?

3 Cách mở vỏ trai sông?

- Cách tự vệ của trai sông?

- Cách tự vệ của trai sông?

- Cách di chuyển của trai sông?

- Hai mảnh vỏ của trai sông được gắn với nhau nhờ bộ phận gì?

- Xác định độ tuổi của trai sông bằng cách nào?

- Bộ phận nào của trai sông làm nhiệm vụ trao đổi khí?

4. Các phần cơ thể của châu chấu?

- Hệ cơ quan nào đơn giản trong cơ thể của châu chấu?

- Cách di chuyển của châu chấu?

5. Giác quan giúp cá nhận biết kích thích về áp lực và tốc độ dòng nước?

- Máu của cá có đi lui trong cơ thể không?

- Bộ phận nào giúp cá chìm nổi trong nước?

- Mũi cá dùng để làm gì?

6. Trong các giáp sát, loài nào có kích thước bé nhất?

7. Nhện có mấy phần phụ? Mấy đôi chân bò?

8. Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn?

9. Vì sao mực bơi nhanh xếp cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

9. Kể tên 2 loài thân mềm gây hại cho ngành nông nghiệp?

10. Phân biệt 2 cách di chuyển của tôm sông khi ở cạn và ở dưới nước?

11. Mô tả cấu tạo ngoài châu chấu? Đặc điểm nào giúp châu chấu thích nghi với cách di chuyển nhanh và tự vệ?

Được cập nhật 18 tháng 12 2019 lúc 21:07 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.