Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
12 tháng 1 lúc 12:36

 

Gọi số hạt proton  = số hạt electron = p

Gọi số hạt notron  = n

a)

Tổng số hạt : 2p + n = 24

Số khối :  p + n = 16

Suy ra p = n = 8

Vậy nguyên tử có 8 hạt proton, 8 hạt notron và 8 hạt electron.

b)

Tổng số hạt : 2p + n = 60 ⇔ n = 60  -2p

Số khối : \(p + n \) ≤ 40 ⇔ p + 60 - 2p ≤ 40 ⇔ p ≥ 20(1)

Mặt khác : p ≤ n ≤ 1,5p

⇒  p ≤ 60 - 2p ≤ 1,5p

⇒ 17,14 ≤ p ≤ 20(2)

Từ (1)(2) suy ra p = 20 ⇒ n = 60 - 2p = 20

Vậy nguyên tử có 20 hạt proton , 20 hạt notron và 20 hạt electron,

Bình luận (0)
TC.KenJo
8 tháng 1 lúc 19:50

Al=0,7×27=18,9

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
8 tháng 1 lúc 14:58

\(m_{Al}=0.7\cdot27=18.9g\)

Bình luận (0)
Anh Duong Tran
6 tháng 1 lúc 17:20

\(n_{Fe}=\dfrac{12.10^{23}}{6.10^{23}}=2\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
5 tháng 1 lúc 22:23

\(\%Fe=\dfrac{56\cdot2}{160}=70\%\)

\(\Rightarrow\%O=30\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hải
5 tháng 1 lúc 21:23

n\(_{N_2}\)=\(\dfrac{11,2}{22,4}\)=0,5 (mol)

m\(_{N_2}\)=0,5.28=14(g)

Khối lượng hỗn hợp gồm 11,2L khí N và 4,4 gam CO\(_2\)

14+4,4=18,4 (g)

CHÚC BẠN HỌC TỐT hihi

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 21:20

\(n_{N_2} = \dfrac{11,2}{22,4} = 0,5(mol)\\ m_{hỗn\ hợp} = m_{N_2} + m_{CO_2} = 0,5.28 + 4,4 = 18,4(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 16:53

a) \(n_{Al} = \dfrac{5,4}{27} = 0,2(mol)\)

\(2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\)

Theo PTHH : \(n_{H_2} = \dfrac{3}{2}n_{Al} = 0,3(mol)\)

\(\Rightarrow V_{H_2} = 0,3.22,4 = 6,72(lít)\)

b)

Gọi \(C\%_{HCl}= a\%\)

Theo PTHH :

\(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,6(mol)\\ \Rightarrow m_{dd\ HCl} = \dfrac{0,6.36,5}{a\%} = \dfrac{2190}{a}(gam)\)

Sau phản ứng,

\(m_{dd} = m_{Al} + m_{dd\ HCl} - m_{H_2}\\ = 5,4 + \dfrac{2190}{a} - 0,3.2= 4,8 + \dfrac{2190}{a}(gam)\)

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
4 tháng 1 lúc 21:52

a) PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{26}{65}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=0,8mol\\n_{H_2}=0,4mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{HCl}=0,8\cdot36,5=29,2\left(g\right)\\V_{H_2}=0,4\cdot22,4=8,96\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
4 tháng 1 lúc 20:47

 PTHH: Zn +2HCl -> ZnCl2 + H2

Theo đề bài, ta có:

nZn=

Theo PTHH và đề bài, ta có:

=0,4(mol)

 

Khối lượng muối kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành:

 

Bình luận (0)
Nguyệt Kim
31 tháng 12 2020 lúc 7:05

-V=n×22,4=1,5 x22,4=33,6(Của CO2)

-V=n×22,4=0,5×22,4=11,2(Của NH3)

-V=n×22,4=0,75×22,4=16,8(Của N2)

-V=n×22,4=0,25×22,4=5,6(Của O2)

-V=n×22,4=1,5×22,4=33,6(Của CH4)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN