Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Thạch Ngọc Trúc Ly
23 tháng 6 2020 lúc 19:42

Chị nên thực hiện quyền tố cáo vì đó là hành vi mà nhà nước làm đối với pháp luật nước nhà,vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN