Bài 18. Mol

Hoàng Trong Nam
Hoàng Trong Nam 7 tháng 1 lúc 21:11

undefined

Bình luận (0)
Vân Trường Phạm
Vân Trường Phạm 7 tháng 1 lúc 21:13

a) Số mol của Fe là:

\(n_{Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\dfrac{14}{56}=0,25\left(mol\right)\)

b) Thế tích khí của \(N_2\) là:

\(V_{N_2}=n_{N_2}\times22,4=0,15\times22,4=22,55\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 6 tháng 1 lúc 22:32

- Dùng quỳ tím ẩm

+) Quỳ tím hóa hồng: CO2

+) Quỳ tím không đổi màu: O2

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 6 tháng 1 lúc 6:33

Gọi CTHH của oxit sắt : \(Fe_xO_y\)

Ta có :

\(\dfrac{56x}{70} = \dfrac{16y}{30} = \dfrac{160}{100}\)

Suy ra :

\(x = \dfrac{70.160}{56.100} = 2\\ y = \dfrac{30.160}{16.100} = 3\)

Vậy CTHH cần tìm ; \(Fe_2O_3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 12:38

\(M_{KCl} = 39 + 35,5 = 74,5(đvC)\\ M_{MgO} = 24 + 16 = 40(đvC)\\ M_{Ba(OH)_2} = 137 + (16 + 1).2 = 171(đvC)\\ M_{Pb(NO_3)_2} = 207 + (14 + 16.3).2 = 331(đvC)\)

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
Trần Ái Linh 1 tháng 1 lúc 21:39

- Nước vôi hóa đục, xuất hiện kết tủa.

PT: \(Ca(OH)_2+CO_2 → CaCO_3+H_2O\).

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 tháng 1 lúc 11:36

Nước vôi trong có thành phần chính là Ca(OH)2

Trong hơi thở của chúng ta có thành phần nhỏ của khí CO2

Khi thổi hơi thở vào dung dịch nước vôi trong sẽ xuất hiện vẩn đục màu trắng (CaCO3) :

CO+ Ca(OH)2 → CaCO↓ + H2O

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 31 tháng 12 2020 lúc 9:20

MA = \(\dfrac{m_A}{n_A}\)= 160(g/mol)

=> 2MR + 3MO = 160

<=> MR = 56 (g/mol) => R là sắt (Fe)

Vậy A có CTHH là Fe2O3.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 31 tháng 12 2020 lúc 18:50

\(n_{H_2O}=\dfrac{3.10^{23}}{6,022.10^{23}}\approx0,5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 30 tháng 12 2020 lúc 21:48

Có : \(n_{NaCl}=\dfrac{3.10^{23}}{6,022.10^{23}}\approx0,5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 30 tháng 12 2020 lúc 21:49

\(n=\dfrac{3\cdot10^{23}}{6\cdot10^{23}}=0,5\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 30 tháng 12 2020 lúc 21:23

Mol hay mole (ký hiệu: mol), là đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129(27)×1023 - được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu NA).Vd: 1 mol Fe hay 6.1023 nguyên tử Fe. Mol là một trong các đơn vị cơ bản của hệ SI.Trong các phép biến đổi các đại lượng, ta có thể làm tròn: N =6,023.1023.

cong-thuc-tinh-so-mol

 

 

Bình luận (0)
ngũ ca
ngũ ca 30 tháng 12 2020 lúc 21:26

-mol là lượng chất có chứa N(6.1023)nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

-công thức tính:

+n=m/M

+n=v/22,4

-mol dùng để xác định lượng chất 

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 30 tháng 12 2020 lúc 21:28

Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hay phân tử đó 

1 mol ngtu/phtu có \(6\cdot10^{23}\) ngtu/phtu

mol chủ yếu có 3 công thức tính \(n=\dfrac{V_{khí}}{22,4}\left(dktc\right)\)\(n=\dfrac{m}{M}\)\(n=C_M.V\)

tùy vào để thì sẽ dùng mol để làm gì :v 

 

 

Bình luận (1)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 30 tháng 12 2020 lúc 19:22

\(4P+5O_2\rightarrow2P_2O_5\)

\(n_P=\dfrac{6,2}{31}=0,2mol\)

\(n_{P_2O_5}=\dfrac{14,2}{142}=0,1mol\)

=> 2 chất phản ứng đủ

\(\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{0,2}{4}.5=0,25mol\)

=> \(m_{O_2}=0,25.32=8g\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN