Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Hồng Nguyễn Thị Bích
Hồng Nguyễn Thị Bích 17 tháng 6 2020 lúc 19:00

phần ghi nhớ tui nhớ là có mà

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 6 tháng 5 2020 lúc 23:06

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở công dân là gì

=> Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác, nếu không được người ấy đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Bình luận (0)
Skoucher Jander
2.Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật? Bảo vệ và bảo đảm. Bảo vệ và duy trì. Duy trì và phát triển. Duy trì và bảo đảm. 3.Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3? Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 4.Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ? Nhóm quyền phát triển. Nhóm quyền sống còn. Nhóm quyền bảo vệ. Nhóm quyền tham gia. 5.Thành ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói đến điều gì? Vai trò của tự học. Vai trò của tự nhận thức. Vai trò của việc học. Vai trò của cá nhân. 6.Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì? Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em. 7.Việc làm nào sau đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức 8.Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em? 1. 2. 3. 4. 9.Khi tắc đường, nhiều người đi xe máy có thói quen đi lên vỉa hè. Theo luật hiện hành, hành vi này bị xử phạt bao nhiêu ? 30.000đ - 400.000đ. 50.000đ - 400.000đ. 60.000đ - 400.000đ. 70.000đ - 400.000đ. 10.Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình tiểu học? 6 đến 15 tuổi 7 đến 15 tuổi 6 đến 14 tuổi 7 đến 14 tuổi 11.Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam? Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam. Người Việt Nam dưới 18 tuổi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN