Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Hồng Giang
Hồng Giang 4 tháng 7 2020 lúc 16:41

- Hành vi nào không biết tôn trọng tài sản của nguời khác là: 1 và 3

- Vì việc làm và thái độ đó thể hiện sự vô trách nhiệm, không có ý thực bảo vệ và giữ gìn tài sản của người khác.

Bn thấy đúng thì lấy nhá!!

Bình luận (0)
Hồng Giang
Hồng Giang 3 tháng 6 2020 lúc 3:01

+Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

+Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện qua các việc làm sau:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt...

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm...).

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN