Bài 17 : Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Harry Potter
Harry Potter 16 tháng 6 2020 lúc 18:40

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

- Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được nhân dân khắp nơi ủng hộ.

- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

- Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

=> Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Hiếu
Nguyễn Duy Hiếu 16 tháng 6 2020 lúc 15:59

* Diến biến

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

- Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được nhân dân khắp nơi ủng hộ.

- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

- Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

=> Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.

* Ý nghĩa

- Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng và những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

- Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 11 tháng 6 2020 lúc 19:59

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

- Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được nhân dân khắp nơi ủng hộ.

- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

- Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

=> Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 29 tháng 5 2020 lúc 21:36

Đề gì mà kì cục ghê :(

Sửa đề: Tại sao nhà Hán đánh nhiều loại thuế và đặc biệt là thuế muối và sắt ?

Trả lời:

- Đánh nặng thuế sắt là để nhân dân ta không có đủ cơ hội để sản xuất vũ khí chống lại chúng.

- Đánh nặng thuế muối là vì muốn nhân dân ta cơ thể ốm yếu, ngu dốt, lạc hậu giúp thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, vì muối là thành phần thiết yếu và quan trọng trong bữa ăn.

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 21 tháng 5 2020 lúc 17:06

sau khởi nghĩa hai bà trưng nhà hán đưa người nắm đến cấp huyện nhằm mục đích gì?

=> Trực tiếp cai quản xuống tận huyện

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 5 2020 lúc 15:09

- Hai Bà Trưng :

+ Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.

+ Đã bước đầu xây dựng một chính quyén độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.

+ Đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.

+ Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.

+ Là người phụ nữ đầu tiên chống giặc.

Bình luận (0)
Nguyễn phương mai
Nguyễn phương mai 2 tháng 4 2020 lúc 10:04

Tước thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những việc làm của Hai Bà Trưng cho đất nước,tôi cảm thấy rất mang ơn vì hai bà là phụ nữ anh hùng đã lãnh đạo nhân dân chiến thắng quân ngoại ngoại xâm,giành lại độc lập tự do cho tổ quốc . Hai bà là ng phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi từng thấy ,là ng khiến đất nc cần mang ơn rất nhiều ,.....vì chẳng bao giờ chúng tôi có thể bù đắp công ơn to lớn ấy đc .Tôi mong sao Hai Bà Trưng sẽ còn mãi mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam ta .

Bình luận (0)
đào đức hưng
đào đức hưng 24 tháng 3 2020 lúc 20:46

Sở dĩ vua Hán chưa ra lệnh cho quân sang đàn áp vì nhà Hán phải lo đối phó với phong trào khởi nghĩa nông dân Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc .

Đó là lí do , chúc bạn hok tốt hihihihihihi

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN