Bài 17: Bài luyện tập 3

khối lượng HCl có trong 300g dung dịch HCl 3,65% là

300 . 3,65% = 10,95(g)

khối lượng HCl có trong 200g dung dịch HCl 7,5% là 

  200 . 7,5%= 15(g)

khối lượng dung dịch mới là : 300 +200=500(g)

khối lượng chất tan trong dung dịch mới là :  10,95 + 15 = 25,95(g)

nồng độ % của dung dịch thu được là

\(\dfrac{25,95}{500}.100\%=5,19\%\)

Bình luận (0)

khối lượng HCl có trong 300g dung dịch HCl 3,65% là

300 . 3,65% = 10,95(g)

khối lượng HCl có trong 200g dung dịch HCl 7,5% là 

  200 . 7,5%= 15(g)

khối lượng dung dịch mới là : 300 +200=500(g)

khối lượng chất tan trong dung dịch mới là :  10,95 + 15 = 25,95(g)

nồng độ % của dung dịch thu được là

\(\dfrac{25,99}{500}\).100%=5,19%

Bình luận (0)
hnamyuh
26 tháng 3 lúc 19:45

Những hố vôi sau khi tôi lâu ngày phản ứng với cacbonic trong không khí tạo thành đá vôi ở dạng rắn : 

\(Ca(OH)_2 + CO_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

Bình luận (1)
👁💧👄💧👁
25 tháng 2 lúc 7:04

\(n_{CuO}=\dfrac{m_{CuO}}{M_{CuO}}=\dfrac{8}{80}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: \(CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O\)

.............1.............1...............................

.............0,1...........0,1...........................

\(V_{H_2\left(ĐKTC\right)}=n_{H_2}\cdot22,4=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
高朗
25 tháng 2 lúc 7:43

nCuO=8/80=0,1(mol)

CuO+H2->Cu+H2O

1  :    1    :  1  :   1        (mol)

0,1: 0,1  :  0,1:  0,1       (mol)

VH2=0,1x22,4=2,24(lít)

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
11 tháng 1 lúc 8:14

undefined

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
8 tháng 12 2020 lúc 19:57

PTHH: \(BaCO_3\)\(\underrightarrow{t^o}\)\(BaO+CO_2\)

+Theo ĐLBTKL ta có:

\(m_{BaO}=m_{BaCO_3}-m_{CO_2}\)

=114 - 44

=70 (kg)

Bình luận (0)
︵✰Ah
17 tháng 11 2020 lúc 21:34

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.


(Nguyên bản của PHAM)

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.


(Nguyên bản của PHAM)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
17 tháng 11 2020 lúc 21:56

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.


(Nguyên bản của PHAM)

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.

Nguyên bản của Nguyễn Ngọc Lộc

Bài 17. Bài luyện tập 3

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
18 tháng 11 2020 lúc 22:48

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.


(Nguyên bản của PHAM)

Hiện tượng TH2.a:

+ Ống nghiệm 1: Không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: Thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ:

Canxi hiđroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở) →→ canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b:

- Nhỏ Na2CO3Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.


(Nguyên bản của Nguyễn Ngọc Lộc)

Bình luận (1)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
10 tháng 9 2020 lúc 15:59

Bài 1:

\(m_{NaCl}=\frac{200.10}{100}=20\left(g\right)\)

Bài 2:

\(n_{HCl}=0,5.0,15=0,075\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
15 tháng 4 2020 lúc 12:45

2Cu + O2--to>2CuO

4K + O2--to>2K2O

C + O2--to>CO2

4P + 5O2 --to>2P2O5

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN