Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Thanh Xuân
27 tháng 12 2020 lúc 21:16

cái này là bừa về lớp và bài nhe

Bình luận (0)
Đức Minh
18 tháng 12 2020 lúc 16:27

a) Ta thấy N1 > N2  => đây là máy hạ áp.

b) \(\dfrac{N_2}{N_1}=\dfrac{U_2}{U_1}\Leftrightarrow\dfrac{250}{1000}=\dfrac{U_2}{500}\Rightarrow U_2=125\left(V\right)\)

Bình luận (0)
Neet
29 tháng 11 2019 lúc 21:44

\(P=\frac{RU^2}{Z^2}=\frac{RU^2}{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}\Rightarrow U_2=150\) V

\(\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{3}\Rightarrow U_1=\frac{U_2}{3}=50\) V

Bình luận (0)
Trịnh Ngọc Hân
22 tháng 2 2019 lúc 20:55

Mấy biến áp nào vậy bạn???

Bình luận (2)
Ma Đức Minh
22 tháng 2 2019 lúc 21:11

cái này chưa học thông cảm

Bình luận (2)
Ma Đức Minh
22 tháng 2 2019 lúc 21:09

-Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây trong sạc sẽ được chuyển thành dòng điện một chiều bởi các mạch thu. Dòng điện một chiều được tạo ra theo cách này cuối cùng sẽ được sử dụng để sạc pin điện thoại thông minh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN