Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 9:56

Ví dụ :

\(Cu + Fe_2(SO_4)_3 \to CuSO_4 + 2FeSO_4\)

2 muối mới là \(CuSO_4,FeSO_4\)

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 30 tháng 12 2020 lúc 23:27

a, Chất rắn màu xám sẫm Kẽm (Zn) tan dần và xuất hiện bọt khí do khí Hidro (H2) tạo thành.

b, Cháy sáng trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tỏa nhiều nhiệt, tạo ra Al2O3 .

c, Mẫu Na chuyển động nhanh trên mặt nước , tan dần cho đến hết, có khí H2 bay ra, phản ứng toả nhiều nhiệt đồng thời dung dịch chuyển sang màu hồng .

Bình luận (0)
santa
santa 30 tháng 12 2020 lúc 23:22

a) Hiện tượng : 

- Viên kẽm tan dần trong dd axit

- Xuất hiện bọt khí không màu thoát ra

b) Hiện tượng : Có chất rắn màu trắng xuất hiện

c) Hiện tượng : 

+ Mẩu Natri tan dần

+ Xuất hiện bọt khí không màu thoát ra

+ Dung dịch trong suốt chuyển dần sang màu đỏ 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 29 tháng 12 2020 lúc 17:23

2Al +  3H2SO4   →   Al2(SO4)3  + 3H2

Fe  +  H2SO4    →    FeSO4  +   H2

nH2=\(\dfrac{8,96}{22,4}\)= 0,4 mol

Gọi số mol của Al và Fe trong 11 gam hỗn hợp là x và y mol ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=11\\1,5x+y=0,4\end{matrix}\right.\)=> x = 0,2 và y = 0,1

Theo tỉ lệ phương trình => nH2SO4 cần dùng = nH2 = 0,4 mol

=> VH2SO4 cần dùng = \(\dfrac{0,4}{2}\)= 0,2 lít

%mAl = \(\dfrac{0,2.27}{11}.100\)= 49,1% => %mFe = 100- 49,1 = 50,9%

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 25 tháng 12 2020 lúc 13:51

PTHH : Cu  +  2AgNO3 → Cu(NO3)  +  2Ag

Gọi số mol Cu phản ứng là x => nAg = 2x

Khối lượng lá Cu tăng = mAg (bám vào) = mCu phản ứng tan ra = 2x.108 - 64x=1,52 

=> x =0,01 mol 

=> mCu phản ứng = 0,01.64 = 0,64 gam , mAgNO3 phản ứng = 0,02.170= 3,4 gam

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 12 2020 lúc 21:01

PT: \(2R+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2RCl_3\)

Ta có: \(n_R=\dfrac{5,6}{M_R}\left(mol\right)\)

\(n_{RCl_3}=\dfrac{16,25}{M_R+106,5}\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_R=n_{RCl_3}\)

\(\Rightarrow\dfrac{5,6}{M_R}=\dfrac{16,25}{M_R+106,5}\)

\(\Rightarrow M_R=56\left(g/mol\right)\)

Vậy: R là Fe.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Định
Nguyễn Quang Định 15 tháng 1 2017 lúc 11:13

Gọi số mol Na2CO3 là x mol => n(tinh thể) = x mol C%=106x:(5,72+44,28).100%=4,24% => x=0,02 => 0,02(106+18n)=5,72 => n=10 => công thức là Na2CO3.10H2O.

Bình luận (0)
Uchiha Itachi
Uchiha Itachi 22 tháng 11 2020 lúc 20:20

nCuO = 8 : 80 = 0,1 (mol); nH2 = 4,48 : 22,4 = o,2 (mol)

PTHH : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

_________a_____________________a_

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

_b_________________b_

2Cu + O2 → 2CuO

_0,1_________0,1_

mFe,Zn = 18,5 - 0,1.64 = 12,1 (g)

Ta có hệ phương trình:

56a + 65b = 12,1

a + b = 0,2

⇒ a = b = 0,1 (mol)

mCu = 0,1.64 = 6,4 (g)

mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

mZn = 18,5 - 6,4 - 5,6 = 6,5 (g)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 23 tháng 11 2020 lúc 22:05

PTHH: \(Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2Ag\)

Gọi số mol Cu phản ứng là x \(\Rightarrow n_{Ag}=2x\)

Ta có: \(108\cdot2x-64x=1,52\) \(\Rightarrow x=n_{Cu}=0,01mol\)

\(\Rightarrow n_{AgNO_3}=0,02mol\) \(\Rightarrow C_{M_{AgNO_3}}=\frac{0,02}{0,02}=1\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 15 tháng 10 2020 lúc 21:32

Cho Mg vào hỗn hợp 2 muối khi đó CuCl2 tác dụng với Mg để tạo muối Magie Clorua

PTHH: \(Mg+CuCl_2\rightarrow MgCl_2+Cu\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN