Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

kinbed
4 tháng 1 lúc 12:27

– Tự mình làm bài tập, tự mình làm bài kiểm tra không trao đổi, không quay cóp, không sử dụng tài liệu.

– Tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở trước khi đến lớp, không để cha mẹ nhắc nhở hoặc chuẩn bị giúp cho.

– Ở nhà tự giác học tập, ôn bài, làm bài tập không cần ai nhắc nhở.

– Tự giặt quần áo.

Bình luận (0)
Trần Thị Kiều Diễm
Thượng tá -
28 tháng 6 2020 lúc 14:03

Câu c ý của nó là gì ấy nhỉ?:vv

Bình luận (0)
Thạch Ngọc Trúc Ly
28 tháng 6 2020 lúc 15:13

Theo mình là câu B

B sử dụng nhà được thừa kế làm cửa hàng kinh doanh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN