Bài 16. Phương trình hóa học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Khí Oxi

a) Tính chất vật l‎ý của khí Oxi.

O2 là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, hơi nặng hợn không khí (dO2//KK = > 1)

b) Nguyên tắc điều chế và phương pháp thu khí Oxi trong phòng thí nghiệm.

v Nguyên tắc: Đun nóng các hợp chất giàu oxi, dễ bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3 (Kali clorat), KMnO4 (Kali pemanganat hay thuốc tím),…

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v Phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm:

+ Thu khí Oxi bằng phương pháp đẩy không khí để đứng bình vì khí oxi nặng hơn không khí (dO2/KK = >1)

+ Thu khí Oxi bằng phương pháp đẩy nước vì khí oxi tan ít trong nước.

c) Tính chất hóa học của oxi

C + O2 à Na + O2 à K + O2 à

P + O2 à Ba + O2 à Mg + O2 à

S + O2 à Al + O2 à Zn + O2 à

Fe + O2 à Ca + O2 à Cu + O2 à

Hiện tượng các chất cháy trong khí oxi :

+ Sắt cháy trong khí oxi :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Lưu huỳnh cháy trong khí oxi :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Photpho cháy trong khí oxi :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.