Bài 16: Luyện tập liên kết hóa học

Ngô Thành Chung
29 tháng 12 2020 lúc 18:04

1, Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA và IIA lần lượt là 

+1 và +2

2. Số p = số e = 12

Số n = 12

3,  H O H Cặp e dùng chung Cặp e dùng chung

4, 

 Cộng hóa trị của cacbon là 4

Cộng hóa trị của hidro là 1

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN