Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Duy Anh
Duy Anh 1 tháng 12 2020 lúc 22:17

PTHH: \(2FeO+4H_2SO_4\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2\uparrow+4H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 1 tháng 12 2020 lúc 21:16

Số oxi hóa của các nguyên tắc là sao em nhỉ?

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 4 2020 lúc 21:55

1. Tất cả các oxit trên đều là oxit bazơ.

FeO(sắt (II) oxit)

Fe2O3(sắt III) oxit)

CuO(đồng (II) oxit)

Cu2O(đồng (I) oxit)

K2O(kali oxit)

MgO(magiê oxit)

ZnO(kẽm oxit)

Ag2O(bạc (I) oxit)

PbO(chì II) oxit)

Na2O(natri oxit)

BaO(bari oxit)

Al2O3(nhôm oxit)

2.

Oxit axit:

SO2(lưu huỳnh đioxit)

P2O5(điphotpho pentaoxit)

CO2(cacbon đioxit)

Oxit bazơ:

Fe2O3(sắt III) oxit)

Al2O3(nhôm oxit)

Na2O(natri oxit)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 29 tháng 4 2020 lúc 9:34

câc 5) trong các phản úng háo học sau , phản ứng nào là phản ứng háo hợp ?

a 4Al+3O2 --to----> 2 Al2O3 (P.Ứ hóa hợp)

b Fe+H2O ---to----> FeO + H2 (P.Ứ thế)

c CaCO3 -----to--> CaO + CO2 (P.ứ phân hủy)

d SO3+ H2O -------> CaCo3 (Anh nghĩ ra H2SO4 chứ nhỉ)

e CaO + CO2 --------> CaCO3 (P.Ứ hóa hợp)

d CaO + H2O --------> Ca(OH)2 (P.Ứ hóa hợp)

câu 6 ) oxit là gì ? cho ví dụ về oxit ?

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

VD : CuO, CaO, Na2O, P2O5, NO, CO, Mn2O7 , K2O,..

Bình luận (0)
Loading...