Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Hà Đức Thọ
16 tháng 12 2015 lúc 13:34
Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
16 tháng 12 2015 lúc 13:42

Ta biết rằng R thay đổi để PR max thì: \(R=Z_{đoạn-còn-lại}\)

\(\Rightarrow U_R=U_{rLC}\)

Ta có giản đồ véc tơ như sau: 

i U U U R rLC φ

Từ giản đồ véc tơ ta có: \(\cos\varphi=\frac{\frac{U}{2}}{U_R}=\frac{1,5}{2}=0,75\)

Bình luận (0)
kocanbiet_8
30 tháng 12 2015 lúc 17:59
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN