Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Đức Minh
18 tháng 12 2020 lúc 16:20

Dung kháng \(Z_C=\dfrac{1}{Cw}=\dfrac{1}{31,8\cdot10^{-6}\cdot100\pi}=100\left(\Omega\right)\)

Để \(P_{max}\Leftrightarrow R=R_0=\left|Z_L-Z_C\right|=100\left(\Omega\right)\)

Công suất \(P_{max}=\dfrac{U^2}{2\cdot R_0}=\dfrac{50^2}{2\cdot100}=12,5\left(W\right)\)

 

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
13 tháng 11 2020 lúc 18:35

Bonxtan là cái gì thế? Ko biết là chất gì nên tui để nguyên ký hiệu điện trở suất nhó

a/ \(R=\rho\frac{l}{S}=\rho\frac{5}{0,2.10^{-6}}=...\left(\Omega\right)\)

\(P=\frac{U^2}{R}=\frac{220^2}{R}=....\left(W\right)\)

\(Q=\frac{U^2}{R}t=\frac{220^2}{R}.8.60=...\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
24 tháng 10 2020 lúc 17:50

Đơn giản mà, áp dụng công thức tính khối lượng lớp 6 ý : m=D.V

Cho đường kính sợi là 0,25mm, từ đó tìm được tiết diện S của 45 sợi, nghĩa là lấy 45 nhân với tiết diện của 1 sợi, tiết diện của 1 sợi thì là diện tích đường tròn bán kính 0,25/2 đó.

Sau đó áp dụng công thức V=S.h, h trong trường hợp này chính là l=10050m.

Đề bài chăc phải cho D đồng đó, nhân vô là ra khối lượng thôi :)

Bình luận (0)
tan nguyen
22 tháng 2 2020 lúc 15:34

giải

công của lực nâng búa là

\(A=F.S=P.h=200.0,5=100\left(J\right)\)

vậy.............

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN