Bài 15: Chính sách đối ngoại

Sách Giáo Khoa
25 tháng 1 2020 lúc 0:07

Chúc Hoc24 phát triển bao gồm : CTV và toàn thể các bạn học sinh khỏe mạnh, tích cực, phát huy tinh thần hiếu học. Em xin chúc các thầy cô luôn luôn ấm no, hạn phúc, luôn nở nụi cười trên môi khi thấy học trò phát triển. thân ái !

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
25 tháng 1 2020 lúc 0:11

dư chữ d anh ơi, mọi năm vẫn toàn là diễn dàng mà :))

Bình luận (0)
Anime Chibi
25 tháng 1 2020 lúc 0:09

HAPPY NEW YEAR !!!

Kết quả hình ảnh cho happy new year

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
29 tháng 11 2019 lúc 14:49

* Vai trò của chính sách đối ngoại:

- Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

- Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

- Nâng cao vị thế của nước ta trên thị trường quốc tế.

* Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bình luận (0)
Thùy Linh
27 tháng 4 2019 lúc 12:22

Công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng nhận biết được các quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật cũng như đòi hỏi cơ quan Nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện các quy định đó. Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định bởi, mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Bình luận (0)
Huyền Trang
31 tháng 3 2017 lúc 16:45

- Giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

- Công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

- Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Bình luận (0)
Huyền Trang
31 tháng 3 2017 lúc 17:01

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, bao gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tham gia các tổ chức: APEC 14.11.1998 Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. - Phong trào Không Liên kết : Việt Nam gia nhập tại Hội nghị cấp cao V tại Colombo, Sri Lanka, năm 1976. - Cộng đồng Pháp ngữ : CHXHCN Việt Nam chính thức gia nhập ACCT từ năm 1979 - ASEAN : 28.7.1995. - ASEM : ngay từ ngày thành lập ASEM, 1-2/3/1996. - WTO : ký quyết định gia nhập 7/11/2006, và chính thức là thành viên 11/1/2007 Ngoài ra còn các tổ chúc khác như : Ngân hàng thế giới WB Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Tổ chức y tế thế giới WHO Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Tổ chức Khí tượng Thế giới Liên Minh Viễn thông Quốc tế Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp của thế giới (FAO) Liên minh Bưu chính Quốc tế Cơ quan nguyên tử năng Quốc tế IAEA Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) Tổ chức Hàng hải Quốc tế Tổ chức Lao động Quốc tế...

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 21:02

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, bao gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tham gia các tổ chức: APEC 14.11.1998 Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. - Phong trào Không Liên kết : Việt Nam gia nhập tại Hội nghị cấp cao V tại Colombo, Sri Lanka, năm 1976. - Cộng đồng Pháp ngữ : CHXHCN Việt Nam chính thức gia nhập ACCT từ năm 1979 - ASEAN : 28.7.1995. - ASEM : ngay từ ngày thành lập ASEM, 1-2/3/1996. - WTO : ký quyết định gia nhập 7/11/2006, và chính thức là thành viên 11/1/2007 Ngoài ra còn các tổ chúc khác như : Ngân hàng thế giới WB Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Tổ chức y tế thế giới WHO Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Tổ chức Khí tượng Thế giới Liên Minh Viễn thông Quốc tế Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp của thế giới (FAO) Liên minh Bưu chính Quốc tế Cơ quan nguyên tử năng Quốc tế IAEA Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) Tổ chức Hàng hải Quốc tế Tổ chức Lao động Quốc tế Cơ quan môi trường toàn cầu Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế Liên minh Thiên văn Quốc tế Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế Hiệp hội Khảo nghiệm Giống Quốc tế Liên minh bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Quốc tế Liên minh bảo tồn những loài thực vật mới Nhóm nghiên cứu Cao su Quốc tế Liên minh sinh học Quốc tế

Bình luận (0)
Huyền Trang
31 tháng 3 2017 lúc 16:50

Nhận thức về chính sách đối ngoại:

- Là chủ trương, biện pháp của Đảng và nhà nước nhằm tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển tiềm năng của đất nước và góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại.

- Chính sách đối ngoại có vai trò:

+ Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới + Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế

- Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại:

+ Giữ vững môi trường hoà bình. Tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. + Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện chính sách đối ngoại, chúng ta cần:

- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. - Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế. - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc liên quan đến công tác đối ngoại. - Thể hiện ý thức dân tộc và phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá, có thái độ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN