Bài 15 : Các mỏ khoáng sản

Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
4 giờ trước (15:00)

40-60%

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
4 giờ trước (15:00)

40-60%

Bình luận (0)
Minh Anh
4 giờ trước (15:03)

40-60%

Bình luận (0)
Smile
31 tháng 3 lúc 21:14

Khoáng sản là thành phần tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân. Sử dụng trong đời sống con người. Rất cần thiết trong cuộc ống hiện nay.

Bình luận (1)
nguyễn ngọc quỳnh
31 tháng 3 lúc 21:51

trong sách

Bình luận (0)
Amee
26 tháng 3 lúc 22:25

a

Bình luận (0)
Nguyên Anhtuân
26 tháng 3 lúc 23:30

Đáp án D bạn nhé

 

Bình luận (0)
don
27 tháng 3 lúc 12:47

D

Bình luận (0)
Linh Linh
21 tháng 3 lúc 20:45

Công nghiệp luyện kim màu.

Bình luận (0)
Sunflower
10 tháng 3 lúc 20:07

Thảm khảo nha bạn yeu

Bình luận (3)
Quang Nhân
10 tháng 3 lúc 20:07

- Một số khoáng sản và công dụng của chúng:

  + Than đá: nguyên liệu cho công nghiệp năng lượng.

  + Sắt: nguyên liệu cho công nghiêp luyện kim.

  + Đá vôi: làm vật liệu xây dựng. 

Bình luận (0)
Trần Mạnh
10 tháng 3 lúc 20:09

Khoáng sản ở Quảng Ninh: than

Tác dụng: là 1 mỏ than rất lớn, đem lại nguồn tài nguyên lớn cho quốc gia, cải thiện đười sông kinh tế người dân gần mỏ

Bình luận (0)
Trần Mạnh
25 tháng 2 lúc 20:05

 Phân theo công dụng thì đồng,bạc…thuộc loại khoáng sản: kim loại màu

Bình luận (0)
nguyễn tuấn dũng
25 tháng 2 lúc 20:05

giúp 

Bình luận (0)

Kim loại màu nha bạn!

Bình luận (0)
︵✰Ah
7 tháng 2 lúc 20:27

-Khoáng sản là thành tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân.

-Mỏ khoáng sản (mỏ quặng) là tập hợp tự nhiên các thân khoáng sản đã được đánh giá, thăm dò; có tài nguyên, trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác và chế biến đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hiệu quả kinh tế hiện tại và trong tương lai gần. Trên đây là nội dung trả lời về khái niệm mỏ khoáng sản

 

Bình luận (0)

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng .- Những nơi tập trung khoáng sản gọi là mỏ khoáng sản.

Mỏ khoáng sản (mỏ quặng) là tập hợp tự nhiên các thân khoáng sản đã được đánh giá, thăm dò; có tài nguyên, trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác và chế biến đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hiệu quả kinh tế hiện tại và trong tương lai gần.

Bình luận (0)
Bánh Bao
9 tháng 2 lúc 20:30

Nêu khái niệm khoáng sản, mỏ khoáng sản? Cho VD. Giải thích vì sao phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản?

Khái niệm khoáng sản, mỏ khoáng sản:

- Khoáng sản là những dạng vật chất rất gần gũi và đóng vai trò to lớn trong đời sống con người như sắt, than đá, kẽm, vàng, dầu khí, nước khoáng thiên nhiên… VD: Khoáng sản năng lượng.

- Mỏ khoáng sản (mỏ quặng) là tập hợp tự nhiên các thân khoáng sản đã được đánh giá, thăm dò; có tài nguyên, trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác và chế biến đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hiệu quả kinh tế hiện tại và trong tương lai gần.

Bình luận (0)

Một số khoáng sản ở Quảng Nam :

- Vàng: Bồng Miêu, Đăk Sa

- Than đá: Nông Sơn, Ngọc Kinh, An Điềm

-  Uran: Thạnh Mỹ

- Felspat: Đại Lộc, Đại An, Lộc Quang

- Cát thủy tinh:  Hương An (Quế Sơn), Bình Tú, Tân An, Khương Đại, Liễu Trì (Thăng Bình)

- Đá vôi: A Sờ và Thạnh Mỹ

Bình luận (0)
Bich Chi
25 tháng 1 lúc 13:05

vàng than đá  uran felspat cát thủy tinh đá vôi 

Bình luận (0)

có vàng,uran,đá vôi,than đá,......

Bình luận (0)

- Đá vôi là nguồn khoáng sản quý nhất ở Ninh Bình.

- Ngoài ra Ninh Bình còn có đất sét, nước khoáng và than bùn.

Bình luận (0)
ngocduyenn
23 tháng 1 lúc 10:08

uống trà tưa khôngundefined

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN