Bài 15 : Các mỏ khoáng sản - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Các loại khoáng sản.

a. Khoáng sản.

- Khoáng sản là:........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Mỏ khoáng sản là:...................................................................................................................

b. Phân loại khoáng sản.

Dựa vào tính chất và công dụng, các loại khoáng sản có thể phân ra ba loại như sau:

+ Khoáng sản ..............................: than, dầu mỏ, khí đốt....

+ Khoáng sản ..............................: sắt, mangan, đồng, chì, kẽm...

+ Khoáng sản ..............................: muối mỏ, apatit, đá vôi...

2. Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh.

- Mỏ khoáng sản nội sinh là:.....................................................................................................

- Mỏ khoáng sản ngoại sinh là: .................................................................................................

* Vấn đề khai thác và sử dụng khoáng sản:

- Khai thác hợp lí.

- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

CÂU HỎI CỦNG CỐ

Câu 1: Đọc kĩ bài 15 trong sách giáo khoa và điền vào chỗ chấm chấm chấm (.....) để hoàn chỉnh nội dung bài?

Câu 2:Hãy sắp xếp các loại khoáng sản sau: Than đá, dầu mỏ, sắt, đồng, chì, kẽm, muối mỏ, apatit, than bùn, khí đốt, bôxit, vàng, kim cương, đá vôi vào bảng dưới đây sao cho đúng:

Loại khoáng sản

Tên khoáng sản

Năng lượng (nhiên liệu)

............................................................................................

............................................................................................

Kim loại đen

............................................................................................

............................................................................................

Kim loại màu

............................................................................................

............................................................................................

Phi kim loại

............................................................................................

............................................................................................

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.