Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Maximilian
14 tháng 5 lúc 15:09

Di sản văn hóa vật thể : 

- Quần thể di tích Cố đô Huế

- Phố cổ Hội An

- Thánh địa Mỹ Sơn

- Hoàng thành Thăng Long

- Thành Nhà Hồ

Di sản văn hóa phi vật thể : 

- Nhã nhạc cung đình Huế-

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

- Dân ca Quan họ

- Ca trù

- Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc, Hà Nội
  

Bình luận (1)
Yuuka (Yuu - Chan)
14 tháng 5 lúc 15:11

- Di sản văn hóa phi vật thể:

+ Ca Huế

+ Ca trù

+ Hát xoan ở Phú Thọ

+ Hát trống quân

+ Múa rối nước

- Di sản văn hóa vật thể:

+ Quần thể di tích Cố đô Huế Quần thể di tích Cố đô Huế “là biểu trưng cho sự nổi bật về uy quyền của một đế chế phong kiến từng tồn tại tại Việt Nam”, “là một điển hình nổi bật của kinh đô phong kiến phương Đông”. ...

+ Phố Cổ Hội An. ...

+ Thánh địa Mỹ Sơn. ...

+ Hoàng thành Thăng Long. ...

+ Thành nhà Hồ

Bình luận (0)
Trần Gia Hân
12 tháng 5 lúc 9:15

a) Ông Hoàng nên giao nộp bộ chén cổ đó. Vì theo quy định của pháp luật, khi phát hiện đồ vật dưới lòng đất nếu biết được hoặc nghi ngờ đó là đá quý, đá bán quý, hoặc báu vật, cổ vật… phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

b)   Nếu ông không nộp, ông Hoàng có vi phạm pháp luật. Nếu em là hàng xóm và biết chuyện này thì em sẽ khuyên ông nhanh chóng giao nộp bộ chén cổ đó cho  cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bình luận (1)
ღ๖ۣۜBĭη➻²ƙ⁸ღ
12 tháng 5 lúc 9:11

1. Ông Hoàng có nghĩa vụ phải nộp bộ ấm chén cổ cho Ủy ban nhân dân xã vì theo quy định của pháp luật khi phát hiện đồ vật dưới lòng đất nếu biết được hoặc nghi ngờ đó là đá quý, đá bán quý, hoặc báu vật, cổ vật… phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nếu ông Hoàng không chịu nộp thì ông Hoàng đã vi phạm pháp luật làm trái với quy định của pháp luật.

Bình luận (1)
Kim Kim
9 tháng 5 lúc 16:05

1.Di sản văn hóa vật thể:

Phố cố Hội An ,Thành nhà Hồ

2.Di sản văn hóa phi vật thể:

Ca Huế, Ca trù, Chữ Nôm,..

Bình luận (0)

- Nói lên truyền thống của dân tộc.

- Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.

- Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

-  Đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Bình luận (0)
Thánh Đạt!!!
7 tháng 5 lúc 20:05

y nghia cua bai bao ve di san van hoa

Bình luận (0)
ミ★ΉảI ĐăПG 7.12★彡
2 tháng 5 lúc 15:36

-Có 2 loại di sản:

+Di sản văn hóa phi vật thể ( những sản phẩm tinh thần)

Ví dụ: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm, văn học, nghệ thuật, lễ hội, trang phục truyền thống,...

+Di sản văn hóa vật thể ( những sản phẩm vật chất)

Ví dụ: di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,...

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hoàng Nam
2 tháng 5 lúc 15:55

Có 2 loại di sản văn hóa, đó là:

- Di sản văn hóa phi vật thể: là những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác.

- Di sản văn hóa vật thể: là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia.

Bình luận (0)
Dương Trọng Trung
2 tháng 5 lúc 19:14

-Có 2 loại di sản:

+Di sản văn hóa phi vật thể ( những sản phẩm tinh thần)

VD: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm, văn học, nghệ thuật, lễ hội, trang phục truyền thống,...

+Di sản văn hóa vật thể ( những sản phẩm vật chất)

VD: di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN