Bài 15: Bản vẽ nhà

Nanno
24 tháng 12 2020 lúc 12:47

Mặt bằng ngôi nhà là hình cắt bằng của ngôi nhà, trên đó thể hiện vị trí, kích thước các tường, vách, cửa  các thiết bị đồ đạc. Thông thường mặt phẳng cắt lấy cách mặt sàn nhà 1m – 1.5m. ... Mặt bằng còn vẽ nét cắt để biểu thị vết của mặt phẳng cắt.

Bình luận (0)
kethattinhtrongmua
20 tháng 12 2020 lúc 20:10

gồm các hình biểu diễn: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

Bình luận (0)
Phuong Nguyen
20 tháng 12 2020 lúc 20:26

bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn: mặt bằng, mặt đứng, maựt cắt và 1 số liệu sát định hình đạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà

Bình luận (0)
Trần Thu Hương
20 tháng 12 2018 lúc 21:01

-Bản vẽ nhà là bản vẽ xây dựng thường dùng.

-Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn(mặt bằng,mặt đứng,mặt cắt)và các số liệu xác định hình dạng,kích thước,cấu tạo của ngôi nhà.

-Bản vẽ nhà được dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.

Bình luận (0)
Nơ Lê Thị
20 tháng 12 2018 lúc 9:52

Kim loại :có tính dẫn điện tốt

Kim loại đen :có chứa sắt

Kim loại màu :không chứa sắt hoặc chứa ít sắt

Phi kim loại :không có tính dẫn điện

Bình luận (0)
Trâm Nguyễn Thị Ngọc
21 tháng 12 2018 lúc 18:38

Trình tự đọc bản vẽ lắp:
- Khung tên
- Bảng kê
- Hình biểu diễn
- Kích thước
- Phân tích chi tiết
- Tổng hợp

Bản vẽ nhà: 1. Khung tên

2. Hình biểu diễn

3.Kích thước

4. Các bộ phận

KÍ HIỆU BẢN VẼ Nhà:

Bài 15: Bản vẽ nhàBài 15: Bản vẽ nhàBài 15: Bản vẽ nhàBài 15: Bản vẽ nhàBài 15: Bản vẽ nhà

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN