Bài 15: Bài tập chương I và chương II

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 15:24

P: AaBb x AaBb

F1: 9 A-B- (quả dẹt) : 6 A-bb + aaB- (6 quả tròn) : 1 aabb (1 quả dài)

Cho bí quả tròn (A-bb + aaB-) tạp giao, ta có:

(1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x (1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb)

-> (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab) x (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab)

-> A-B- = 1/3 . 1/3 . 2 = 2/9 (quả dẹt)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 13 tháng 11 2020 lúc 22:53

a.

Đời bố mẹ: XAXA x XaY

-> Con gái: XAXa, con trai: XAY

Con gái lấy người đàn ông không bị mù màu

XAXa x XAY -> XAXA : XAXa : XAY : XaY

-> con gái của căp vợ chồng này không bị bệnh, con trai xác suất bị bệnh là 50%

b.

Bố và con trai đều bị mù màu, còn mẹ thì bình thường

-> Bố mẹ: XAXa x XaY

-> con trai: XaY

Vậy người con trai mắc bệnh là do mẹ truyền alen gây bệnh

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 11 2020 lúc 21:45

Quy ước gen: A- không bị mù màu; a- bị mù màu

Bố bị mù màu có KG XaY ; Mẹ không bị mù màu có KG là XAXA hoặc XAXa

TH1: Nếu mẹ có KG là XAXA

P: XAXA (không bị mù màu) x XaY (bị mù màu)

G(P): XA_______________1/2Xa:1/2Y

F1: 1/2 XAXa :1/2XAY (50% gái bình thường: 50% trai bình thường)

TH2: Nếu mẹ có KG là XAXa

P: XAXa (không bị mù màu) x XaY (bị mù màu)

G(P):1/2XA:1/2Xa_______1/2Xa:1/2Y

F1:1/4XAXa:1/4XaXa :1/4XAY:1/4XaY

(25% gái bình thường: 25% gái bị mù màu:25% trai bình thường: 25% trai bị mù màu)

=> Đời con cua họ vẫn có thể bị mù màu, phù thuộc vào kiểu gen ở mẹ.

Bình luận (0)
G-Dragon
G-Dragon 10 tháng 11 2020 lúc 22:04

F2 kiểu hình 9:3:1 ??

Bình luận (0)
Phạm Văn Diệu
Phạm Văn Diệu 25 tháng 10 2020 lúc 15:14

Đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN