Bài 14: Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

kể tên các loại thuốc trừ sâu bệnh hại hóa học (trên 10 loại thuốc) vào bảng sau:

STT Tên thuốc Hàm lượng Dạng thuốc Màu sắc Công dụng Ghi chú (nếu có)
1 Padan 95 SP 95% dạng bột trắng .........................
2 ...................................... ................................. ......................... ......................... .........................
3 ...................................... ................................. ......................... .......................... ..........................
4 ...................................... ................................. ......................... .......................... ...........................
5 ...................................... ................................. ......................... .......................... ...........................
6 ......................................

.................................

......................... .......................... ...........................
7 ...................................... ................................. ......................... .......................... ...........................
8 ...................................... ................................. .......................... .......................... ...........................
9 ...................................... ................................. ......................... ......................... ...........................
10 ...................................... ................................. .......................... ......................... ...........................
...... ...................................... ................................. ......................... .......................... ..........................
....... ...................................... ................................. ......................... .......................... ...........................

Help mehihi

Được cập nhật 21 tháng 3 2018 lúc 10:02 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.