Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Mun Tân Yên
14 tháng 5 lúc 14:38

Ca6y chuo6i1 trong vu7o7n2 tha6t5 d9ep5 va2 xanh to6t1

Bình luận (5)
Long Nguyễn
8 tháng 5 lúc 15:57

ko hiểu lắm

Khi khởi động chương trình word, em có thể làm gì?

a.Start=>shutdow=>Microsoft word

b.Start=>program=>exel

c.Kích đúp vào biểu tượng word trên màn hình nền

Bình luận (1)
Khánh Vinh
8 tháng 5 lúc 15:59

C

Bình luận (0)
boy not girl
8 tháng 5 lúc 15:59

C

Bình luận (3)
Mun Tân Yên
7 tháng 5 lúc 20:30

Em te6n la2 ... ( gõ tên của bạn vào đây) , hoc5 sinh tru7o7ng2 Trung hoc5 co7 so7 Lac5 Vie6n

Bình luận (0)
Hoàng Mới Lớn
7 tháng 5 lúc 20:25

Nguyễn Trọng Hoàng chẳng hạn

Nguyeexn Trojng Hoafng

Bình luận (0)

Em tene laf ......., hojc sinh truongwf Trung hojc cow sowr Lajc Vieen

Bình luận (0)
Hoàng Đức Minh
17 tháng 5 2020 lúc 14:59

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

Bình luận (0)

* Sự giống nhau và khác nhau về con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột:

- Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

- Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

* Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.

Bình luận (0)
Pii Ngoc
5 tháng 3 2017 lúc 11:29

Giong nhau :deu dung de xoa van ban

Khac Nhau:Back:xoa ki tu o truoc con tro

Del:xoa ki tu o sau con tro

Bình luận (1)
Hoàng Thị Trâm
9 tháng 3 2017 lúc 22:20

giống nhau đêuf là con trỏ

khác nhau

con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo con trỏ chuột có hình mũi tên sử dụng trên màn hình máy tính

Bình luận (0)
Hà Trọng Nhân
22 tháng 2 2020 lúc 14:53

* Sự giống nhau và khác nhau về con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột:

- Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

- Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

* Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.

Học tốt nhéhahaBình luận (0)
Phong Thần
25 tháng 4 lúc 19:59

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

- Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

- Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

Bình luận (1)

- Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “được đặt cách từ đứng trước nó và đặt sát vào từ đứng sau nó

- Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” được đặt sát vào từ đứng trước nó và đặt cách ký tự sau nó.

- Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

Bình luận (0)

Quy tắc soạn thảo văn bản trong Word:

– Các dấu ngắt câu (dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;), dấu chấm than (!), dấu chấm hỏi (?) phải đ­ược đặt sát vào từ đứng tr­ước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.

– Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy, gồm các dấu (, [, {, <, ‘ và “ phải đ­ược đặt sát vào bên trái ký tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và đóng nháy t­ương ứng gồm các dấu ), ], }, >, ’ và ” phải đư­ợc đặt sát vào bên phải ký tự cuối cùng của từ ngay trư­ớc nó.

– Giữa các từ chỉ dùng một ký tự cách trống.

– Nhấn phím Enter để kết thúc một đoạn văn bản.

Bình luận (0)
Phạm Phương Linh
29 tháng 3 lúc 23:11

Giúp mink với mng ưi~

 

Bình luận (0)
Amee
29 tháng 3 lúc 23:13

A

Bình luận (2)
Amee
29 tháng 3 lúc 23:18

tick cho cj nhé ^^

Bình luận (2)
^JKIES Nguyễn^
23 tháng 3 lúc 19:40

Giữ phím Ctrl và nhấn chuột vào bất cứ đâu trên đoạn văn muốn xóa, dùng Backspace hoặc Delete. Giữ phím Alt, nhấn và giữ chuột, kéo chuột trên cột văn bản, sau đó dùng Backspace hoặc Delete. Di chuyển chuột đến thanh chọn, nhấn chuột vào đầu dòng, sau đó dùng Backspace hoặc Delete.

Bình luận (0)
châunguyen
23 tháng 3 lúc 19:42

B1: bôi đen phần văn bản cần xóa

B2: nhấn nút lệnh Delete

 

Bình luận (0)

Bước 1: Chọn văn bản cần xóa

Bước 2: Bấm Ctrl+D

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
10 tháng 3 lúc 20:14

Mở văn bản mới:

- Bấm vào “Word button” sao đó chọn “New” rồi chọn “Blank document” rồi bấm “Create” là được.

- Các bạn sử dụng tổ hợp phím “Ctrl+ N” là được.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN