Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 15:07

- Đánh dấu X vào ô Người lao động ở các hành vi (2), (5), (6), (7)

- Đánh dấu X vào ô Người sử dụng lao động ở các hành vi (1), (3), (4), (8), (9), (10).

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 6 tháng 1 lúc 16:13

Trường hợp người lao động vi phạm Luật lao động:

2) Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

6) Tự ý bỏ việc không báo trước

7) Nghỉ việc dài ngày không có lý do

Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm luật lao động:

1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

3) Không trả công cho người thử viêc

4) Kéo dài thời gian thử việc

8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

10) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 15:05

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để chuẩn vị hành trang bước vào đời.

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 6 tháng 1 lúc 15:21

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đước, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi Bác Hồ đã từng nói “lao động là vinh quang”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Bình luận (0)
Thu Yen Nguyen Thi
Thu Yen Nguyen Thi 6 tháng 1 lúc 16:47

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đước, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi Bác Hồ đã từng nói “lao động là vinh quang”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 15:04

Em đồng ý với ý kiến (b): bởi vì lao động là hoạt động có mục đích của con người nhăm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.

Bình luận (0)
Thu Yen Nguyen Thi
Thu Yen Nguyen Thi 6 tháng 1 lúc 16:47

Em đồng ý với ý kiến (b): bởi vì lao động là hoạt động có mục đích của con người nhăm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 15:02

Quyền lao động là các quyền: (b), (d), (e).

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 15:01

Hà mới 16 tuổi, do đó Hà chỉ có thể tìm việc làm bằng hai cách:

- (b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

- (c) nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 6 tháng 1 lúc 15:41

B,C

Bình luận (0)
Thu Yen Nguyen Thi
Thu Yen Nguyen Thi 6 tháng 1 lúc 16:47

Hà mới 16 tuổi, do đó Hà chỉ có thể tìm việc làm bằng hai cách:

- (b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

- (c) nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 14:58

Ý kiến đúng: (b), (đ), (e)

Những ý kiến trên đều đúng quy định của pháp luật về quyền trẻ em. Trẻ em ngoài việc học tập có thể làm những việc gia đình vừa sức để giúp đỡ bố mẹ.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN