Bài 14 : Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 12 tháng 1 lúc 22:25

- Sử dụng kế sách vườn ko nhà trống

- Có nhiều trận đánh du kích

- Tránh thế giặc mạnh. Chờ thời cơ tấn công quân giặc bất ngờ

- Có nhiều trận đánh du kích

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 13 tháng 1 lúc 12:35

- Sử dụng kế sách vườn ko nhà trống

- Có nhiều trận đánh du kích

- Tránh thế giặc mạnh. Chờ thời cơ tấn công quân giặc bất ngờ

- Có nhiều trận đánh du kích

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Hân Hân
Nguyễn Ngọc Hân Hân 11 tháng 1 lúc 11:18

Lý Thường Kiệt

 

Bình luận (1)
Utlover
Utlover 11 tháng 1 lúc 11:34

vua Trần Thái Tông

Bình luận (0)
hientramsiuclever
hientramsiuclever 9 tháng 1 lúc 10:01

* nguyên nhân thắng lợi

- Tất cả các tầng lớp nhân dân , các tành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bv quê hương đất nước tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó có quý tộc , vương hầu là hạt nhân

- sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến . Đặc biệt nhà Trần rất quan tâm chăm lo sức dân , nâng cao đời sống nhân dân.

- Tinh thần hi sinh , quyết chiến quyết thắng của toàn dân và nòng cốt là quân đội.

- chiến lược chiến thuật đúng đắn , sáng tạo của vương triều Trần , đặc biệt là các tướng giỏi như TRần Hưng Đạo , Trần Quang Khải,...

Bình luận (0)
hientramsiuclever
hientramsiuclever 9 tháng 1 lúc 10:06

* ý nghĩa lịch sử 

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế ché Mông- Nguyên, bv đc độc lập dân tộc , toàn vẹn lãnh thổ .

- Thể hiện sức mạnh của dân tộc đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.

-  Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc xây dựng học thuyết quân sự , để lại nhiều bài học cho đời sau trong cuộc đấu tran chống xâm lược.

hok cẩn cảm ơn đâu mà nếu muốn cảm ơn mik thì cày view đom đóm hộ mik nhé

Bình luận (0)
Lãnh Hàn Thiên Anh
Lãnh Hàn Thiên Anh 7 tháng 1 lúc 19:22

cậu tham khảo câu trả lời này nha

* Giống nhau:

- Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

- Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

* Khác nhau:

- Trong lần này, nhà Trần chủ động mai phục và tiêu diệt đoàn thuyền chở quân lương của giặc, đẩy chúng lâm vào tình thế khó khăn, thiếu thốn.

- Chủ động xây dựng trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt gọn lực lượng quân giặc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

Chúc cậu học tốt :)))))))))))))))))

 

Bình luận (0)
hanh hai
hanh hai 6 tháng 1 lúc 22:34

diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyen lan 3

- Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, tăng cường quân số ở những nơi hiểm yếu, nhất là vùng biên giới và vùng biển.

- Cuối tháng 12 - 1287, khoảng 30 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta. Cánh quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy, vượt biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang rồi kéo về Vạn Kiếp. Cánh quân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường biển tiến vào sông Bạch Đằng, rồi tiến về Vạn Kiếp.

- Tại Vân Đồn. Trần Khánh Dư chỉ huy quân mai phục, khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đến, quân Trần đánh dữ dội. Phần lớn thuyền lương của giặc bị đánh đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.

- Cuối tháng 1 - 1288, Thoát Hoan kéo quân vào kinh thành Thăng Long trống vắng. Sau trận Vân Đồn, tình thế quân Nguyên ngày càng khó khăn, nhiều nơi xung yếu bị quân Trần tấn công chiếm lại, lương thực ngày càng cạn kiệt, quân giặc ở Thăng Long đứng trước tình thế bị cô lập. Thoát Hoan quyết định rút quân về Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai đường thuỷ, bộ.

- Nhà Trần mở cuộc phản công ở cả hai mặt trận thuỷ, bộ:

+ Chiến thắng Bạch Đằng tháng 4 - 1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi lọt vào trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng do quần Trần bố trí từ trước, cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

+ Trên bộ, Thoát Hoan dẫn quân từ Vạn Kiếp theo hướng Lạng Sơn rút về Trung Quốc, bị quân dân ta liên tuc bi chan danh

+ Kết quả :

-Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên kết thúc thắng lợi

+ Ý nghĩa:

Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông

- Nguyên đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc, đánh bại một kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất thế giới bây giờ, trong bối cảnh nhiều nước đã bị đánh bại và nô dịch, so sánh lực của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân. Thắng lợi đó đã góp phần xây đắp nên truyền thông quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược. Thắng lợi đó đã để lại bài học vô cùng quý giá, đó là củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc. Thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông

- Nguyên không những bảo vệ được độc lập của Tổ quốc mà còn góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt.

  
Bình luận (0)
hanh hai
hanh hai 6 tháng 1 lúc 22:47

- Cuối tháng 1-1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt.

- Trước thế giặc mạnh và sau một số trận chặn giặc, Trần Quốc Tuấn cho rút lui quân về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương), rồi lại lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường (Nam Định) để bảo toàn lực lượng.

- Nhân dân Thăng Long một lần nữa thực hiện “vườn không nhà trống”. Thoát Hoan kéo vào chiếm Thăng Long trống vắng. Không dám đóng quân trong thành, chúng phải dựng doanh trại ở phía Bắc sông Nhị (sông Hồng).

- Toa Đô được lệnh từ Cham-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, thấy thế giặc mạnh một số quý tộc nhà Trần đầu hàng giặc. Cuộc kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn.

- Cùng lúc đó, Thoát Hoan cho quân tiến xuống phía Nam nhằm tạo thế “gọng kìm” tiêu diệt quân chủ lực của ta nhưng thất bại. Thoát Hoan rút về Thăng Long chờ viện binh. Ở đây, quân Nguyên lâm vào thế bị động và thiếu lương thực trầm trọng.

- Tháng 5-1285, lợi dụng thời cơ, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, cửa Hàm Tử, bến Chương Dương rồi tiến vào giải phóng Thăng Long.

- Quân giặc hốt hoảng tháo chạy, sau gần hai tháng phản công (tháng 5 và tháng 6), quân dân nhà Trần đã đánh bại quân Nguyên, đất nước sạch bóng quân thù

Bình luận (0)
@Anh so sad
@Anh so sad 6 tháng 1 lúc 15:39

Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Trần Quốc Tuấn đã có nhiều đóng góp to lớn, có thể kể như:

- Là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần.

- Đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến.

- Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”.

- Là tác giả của các bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư.

- Trần Quốc Tuấn còn bỏ qua các hiềm khích, thù riêng, nêu cao tinh thần yêu nước, vì nghĩa lớn.

 

Bình luận (2)
@Anh so sad
@Anh so sad 6 tháng 1 lúc 14:28

* Diễn biến:

- Cuối tháng 1 -1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt.

- Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới, Trần Quốc Tuấn cho lui quân về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương). => Quân Thoát Hoan tập trung một lực lượng lớn tấn công vào Vạn Kiếp.

- Trước thế giặc mạnh, quân Trần lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường (Nam Định). Nhân dân ở Thăng Long thực hiện lệnh "vườn không nhà trống" của triều đình.

- Quân Thoát Hoan kéo vào chiếm Thăng Long trống vắng. Không dám đóng quân trong thành, chúng phải dựng doanh trại ở phía bắc sông Nhị (sông Hồng).

- Toa Đô được lệnh từ Cham-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hoá. Thấy thế giặc mạnh, một số quý tộc nhà Trần đầu hàng giặc. Cuộc kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn.

- Cùng lúc đó, Thoát Hoan tự mình chỉ huy một lực lượng mạnh, mở cuộc tấn công lớn đánh xuống phía nam nhằm tạo thành thế "gọng kìm", hòng tiêu diệt quân chủ lực của ta và bắt sống toàn bộ đầu não của cuộc kháng chiến Trước tình thế nguy cấp, Trần Quốc Tuấn phải ra lệnh rút lui để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt quân địch.

- Bị thất bại trong âm mưu bắt sống vua Trần và tiêu diệt quân chủ lực của ta, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long chờ tiếp viện. Quân Nguyên lâm vào tình thế bị động lại thiếu lương thực trầm trọng.

- Tháng 5- 1285, lợi dụng thời cơ, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, cửa Hàm Tử (Khoái Châu, Hưng Yên), bến Chương Dương (Thường Tín, Hà Nội) và tiến vào giải phóng Thăng Long.

* Kết quả:

- Quân Nguyên đại bại, Toa Đô bị chém đầu, Thoát Hoan chui vào ống đồng về nước, đất nước sạch bóng quân xâm lược.

Bình luận (1)
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 6 tháng 1 lúc 12:20

Kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược bắt đầu từ năm 1258 đến năm 1288. Trong khoảng thời gian đó, có một bài thơ được sáng tác. Đó là bài "Tụng giá hoàn kinh sư" của Trần Quang Khải (1241-1294). Bài thơ được ông sáng tác khi ông đi đón Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về Thăng Long ngay sau chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử và giải phóng kinh đô vào năm 1285. 

Phiên âm:             

                            Đoạt sáo Chương Dương độ, 

                            Cầm Hồ Hàm Tử quan.

                            Thái bình tu trí lực,  

                            Vạn cổ thử giang san.       

                                                           (Trần Quang Khải)

Dịch thơ:

                            Chương Dương cướp giáo giặc,

                            Hàm Tử bắt quân thù.

                            Thái bình nên cố gắng,

                             Non nước ấy ngàn thu.

                                                             (Trần Trọng Kim dịch)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN