Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 10:05

- Em đồng ý với ý kiến: (c), (đ), (e)

Bởi vì những ý kiến đó là thực hiện đúng những quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh của công dân và nghĩa vụ đóng thuế mà pháp luật quy định.

- Em không đồng ý với ý kiến: (a), (b), (d)

Bởi vì công dân không được phép kinh doanh những mặt hàng Nhà nước cấm; dù buôn bán nhỏ cũng phải đăng kí kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 10:02

Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, bà H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 6 tháng 1 lúc 10:01

- Kinh doanh hàng dược phẩm;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm;

- Kinh doanh lương thực, thực phẩm;

- Kinh doanh sản xuất hàng tiêu dùng;

- Kinh doanh xe đạp, xe gắn máy;

- Kinh doanh hàng điện lạnh...

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 17 tháng 4 2020 lúc 15:26

Câu 1:

a) Mặt hằng thiết yếu, tốt , có lợi -> Đánh thuế mức thấp

b) Mặt hàng không cần thiết, không có lợi nhiều -> Đánh thuế mức cao.

Câu 2: Mức thuế có liên quan đến đời sống kinh tế của người dân vì có liên quan đến tiền bạc và mức độ sử dụng.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN