Bài 13. Phản ứng hóa học - Hỏi đáp

Nguyễn Thị Trâm Anh

Câu hỏi của Nguyễn Thị Trâm Anh - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Viết PTPƯ hoàn thành chuỗi PƯ

P->P2O5->H3PO4->H2->H2O->O2->Fe3O4->Fe+H2->Cu->CuO

ai giúp tui vskhocroi

Mình trả lời nè!

PTHH: \(4P+5O_2\underrightarrow{o}2P_2O_5\)

\(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

\(2H_3PO_4+2Al\rightarrow2AlPO_4+3H_2\)

\(2H_2+O_2\underrightarrow{o}2H_2O\)

\(2H_2O\underrightarrow{o}2H_2+O_2\)

\(3Fe+2O_2\underrightarrow{o}Fe_3O_4\)

(Theo mình nghĩ là vậy) \(Fe_3O_4+4H_2\rightarrow3Fe+4H_2O\)

\(2Cu+O_2\underrightarrow{o}2CuO\)

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.