Bài 13. Phản ứng hóa học

Quang Nhân
Quang Nhân Hôm kia lúc 22:18

Bạn hỏi như vậy thì chắc có thể là chất xúc tác thoi. 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 7 tháng 1 lúc 13:51

Chất tan : Fe

Dung môi : Nước

Dung dịch : dung dịch HCl 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 6 tháng 1 lúc 8:45

a) 

Zn  +  2HCl  →  ZnCl2   +  H2 

b) nZn = \(\dfrac{3,5}{65}\)=\(\dfrac{7}{130}\) mol 

Theo tỉ lệ phản ứng => nH2 = nZn= \(\dfrac{7}{130}\)mol

<=> V H2 = \(\dfrac{7}{130}\).22,4 = 1,206 lít

c) nZnCl2 = nZn => mZnCl2 = \(\dfrac{7}{130}\).136= 7,32 gam

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 30 tháng 12 2020 lúc 18:52

nC = 2.4/12 = 0.2 mol 

C + O2 -to-> CO2 

0.2__0.2 

VKK = 5VO2 = 5*0.2*22.4 = 22.4 (l) 

Bình luận (0)
kudo shinichi
kudo shinichi 21 tháng 12 2020 lúc 14:08

Từ CTHH đề bài cho:  Xét tích : x . a và y . b -      Nếu x . a = y . b => CTHH đúng -      Nếu x . a ≠ y . b => CTHH sai.  Sửa lại: viết lại CTHH theo quy tắc chéo. Chú ý: Khi viết lại CTHH không được viết kèm theo chỉ số của đề bài cho.

Bình luận (0)
Huy Giang Pham Huy
Huy Giang Pham Huy 4 tháng 10 2016 lúc 21:07

nước để 1 lúc bị bốc hơi là hiện tượng VL vì ko có sự tạo thành chất mới mà chuyển nc từ thể rắn sang thể khí

đốt than than cháy là hiện tươgj hóa hocjvif có sự tạo thành chất mới là 1 số chất như cacbonic...

nc bỏ trong tủ lạnh 1 lúc sau đc nc đá là hiện tơngj VL vì ko có sự tạo thành chất mới chỉ đổi nc từ thể rắn sang thể rắn

Bình luận (0)
Huy Giang Pham Huy
Huy Giang Pham Huy 4 tháng 10 2016 lúc 22:08

cần thêm ko làm cho

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 16 tháng 12 2020 lúc 19:12

Anh nghĩ nhôm oxit khối lượng 1,02 sẽ đúng hơn em ạ!

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 8 tháng 12 2020 lúc 21:40

Chất tham gia : Lưu huỳnh ( S ) và Oxi ( O2 )

Chất tạo thành : Khí sunfurơ ( SO2 )

Đơn chất : lưu huỳnh ( S ) , oxi ( O2 ) vì đc tạo thành từ 1 ngtố hóa học

Hợp chất : Khí sunfurơ ( SO2 ) vì đc tạo thành từ 2 ngtố hóa học

===>Cần nhiệt độ và chất tham gia cụ thể là Oxi

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN