Bài 13 : Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 5 tháng 1 lúc 12:34

- Nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, xã hội, xây dựng chính quyền mới

- Tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng. Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 1 tháng 1 lúc 20:20

Bộ máy nhà nước nhà Trần chặt chẽ hơn, quy củ hơn, cụ thể hơn, hoàn chỉnh dễ điều khiển, mọi quyền lực của vua càng ngày càng lớn mạnh.

Bình luận (0)
Lâm Đang Đi Học
Lâm Đang Đi Học 1 tháng 1 lúc 20:22

Bộ máy nhà Trần được tổ chức quy củ, đầy đủ hơn, quyền lực tập trung lớn vào tay nhà vua, quý tộc Trần nắm giữ hầu hết những các vị trí trong triều đình

 

 

Bình luận (0)
FA Cệ Bố Ok
FA Cệ Bố Ok 1 tháng 1 lúc 20:49

+Giống: -giúp việc cho vua là đại thành, quan văn, quan võ

- bộ máy nhà nc tổ chức theo chế độ quân chủ do vua đứng đầu

+Khác: -thời Trần: đất nc chia lm 12 lộ thực hiện chế độ thái thượng hoàng  đặt thêm một số chức quan như thái y viện, hà đê sứ,đồn điền sứ.....

_thời Lý: đất nc chia lm 24 lộ ko đc thực hiện chế độ thái thượng hoàng ko có các chức quan như thái y viện, đồn điền sứ,hà đê sứ.........

Bình luận (0)

-Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành Quốc triều hình luật.

- Nội dung:

+ Bảo vệ vua, giai cấp thống trị.

+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.

- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

- Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oan.

=> So với thời Lý, thời Trần đã có những tiến bộ nhất định trong luật pháp và việc quản lí đất nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 31 tháng 12 2020 lúc 19:21

- Các bộ luật của nước ta thời Trần : Quốc triều thông chế ( sau một thời gian sửa chữa ban hành bộ Quốc triều hình luật )

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 28 tháng 12 2020 lúc 20:02

icon

-Giống nhau:cùng thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông" -Khác nhau:+Quân đội nhà trần được chia làm hai loại:cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành,triều đình và vua.chính binh đóng ở các lộ đồng bằng,phiên binh đóng ở các lộ miền núi,hương binh đóng ở các làng,xã.khi có chiến tranh,còn có các quân đội của các vương hầu+Quân đội nhà lý chỉ được phân chia thành hai loại:cấm quân và quân địa phương.+Quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương:"quân lính cốt tinh nhuệ,không cốt đông

Bình luận (0)
Lãnh Hàn Thiên Anh
Lãnh Hàn Thiên Anh 28 tháng 12 2020 lúc 7:38

Cậu tham khảo câu trả lời này nha:

-Giống nhau:cùng thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông" -Khác nhau:+ Quân đội nhà trần được chia làm hai loại: cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua. Chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở các làng, xã. Khi có chiến tranh, còn có các quân đội của các vương hầu+ Quân đội nhà Lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địa phương.+ Quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương:"quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.''

+Cấm quân của nhà Trần được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần

+Còn cấm quân của nhà Lý thì được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh trong cả nước

Chúc cậu học tốt :))))))))))))

 

Bình luận (0)
Lãnh
Lãnh' Hàn' Bảo' Munz 27 tháng 12 2020 lúc 15:52

Bộ máy nhà nước thời Trần rất chặt chẽ , rõ ràng , quyền lực của vua càng mạnh , sẽ quản lý được nhân dân

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 22 tháng 12 2020 lúc 21:54

Quân đội nhà Trần được tuyển chọn theo chính sách " ngụ binh ư nông " với chủ trương " Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông.

Bộ máy quan lại nhà Trần gồm 3 cấp:

+ Triều đình: Vua ~> Đại thần ~> Quan văn, võ.

+ Các đơn vị hành chính trung gian: Lộ ~> Phủ ~> Châu ~> Huyện

+ Hành chính cơ sở: Xã.

- Đặt chế độ Thái thượng hoàng.

- Hệ thống quan lại cũng như thời Lý nhưng quy củ và đầy đủ hơn. Đặt thêm 1 số cơ quan ( Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ) và 1 số chức quan ( Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ)

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 22 tháng 12 2020 lúc 22:03

Tác​ dụng​ của​ chính​ sách​ ngụ​ binh ư​ nô​ng là:

Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. ... Ngụ binh ư nông là việc liên kết hài hoà giữa việc quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời bình và sang thời chiến khi cần

Bình luận (0)

Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

- Sau khi nhà Trần thay nhà Lý cai quản đất nước: một mặt, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, xã hội, xây dựng chính quyền mới; mặt khác, tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng.

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

+ Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

+ Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

- Thực hiện chính sách: “Ngụ binh ư nông”.

- Chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông", xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội. Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

- Cử tướng giỏi đóng ở các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc. Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị ở các nơi này.

- Dưới thời Trần có nhiều tướng lĩnh giỏi như: Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật,...

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN