Bài 13. Lực ma sát

 một vật có khối lượng m=2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát . Dưới tác dụng của lực 5N vật chuyển động và đi được 10m . tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy

A, 25        B, 7.07          C, 15        D,50

 

 

Bình luận (3)

Giải thích các bước giải:

 đl 2 niuton

\(a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{5}{2}=2,5\)(m/\(s^2\))

\(v^{^{ }2}-v^{^{ }2_{ }}_0=2as\)

\(=>v=\sqrt{2.2,5.10}=\sqrt{50}\)(m/s)

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
7 tháng 1 lúc 13:19

\(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow a=\dfrac{v^2-v_0^2}{2S}=\dfrac{15^2-5^2}{2.50}=...\left(m/s^2\right)\)

Ủa tính gia tốc như vầy thôi cho lắm dữ kiện vô chi vậy :D?

Bình luận (1)
Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 10:20

Đổi 2 tấn = 2000 kg

36 km/h = 10 m/s

a.  Gia tốc của xe là:

\(a=\dfrac{\Delta v}{t}=\dfrac{0-10}{2}=-5\) (m/s)

Độ lớn của lực hãm là:

\(\left|F\right|=\left|ma\right|=10000\) (N)

Hệ số ma sát giữa xe với mặt đường là:

\(\mu=\dfrac{F}{N}=\dfrac{10000}{20000}=0,5\)

b. Quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại là:

\(s=\dfrac{v^2}{2a}=\dfrac{10^2}{2.5}=10\) (m)

 

Bình luận (0)
Kiều My
5 tháng 1 lúc 18:04

Mong mọi người trả lời giúp mình ạ! Mình đang rất là lo luôn!

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 1 lúc 17:14

undefined

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 1 lúc 17:28

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN