Bài 13: Chính sách giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá

Nguyễn Trần Thành Đạt
17 tháng 4 2020 lúc 15:29

Học tập tốt, tiếp cận với công nghệ ,truyền thông và Internet và có thể sáng chế nhiều thiết bị thông minh khác phục vụ cho đời sống sản xuất của con người.

Bình luận (0)
Aries
24 tháng 4 2019 lúc 17:42

Chúng ta cần phải:

- Biết được mê tín dị đoan là gì, tốt hay xấu, mà muốn biết thì phải học để có kiến thức.

- Khi thấy những hành vi mê tín dị đoan thì phải nhắc nhở hoặc tố cáo, không được ủng hộ cho những hành vi đó.

- Gia đình và nhà trường phải nghiêm khắc nhắc nhở và giáo dục học sinh không nên mê tín dị đoan.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN