Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

B.Thị Anh Thơ
9 tháng 1 2020 lúc 11:08

\(tan\text{φ }_{cd}=\frac{Z_L}{r}=1\rightarrow\text{φ }_{cd}=\frac{\pi}{4}\)

\(U_{cd}\) nhanh hơn i góc \(\frac{\pi}{4}\)

\(U_{cd}\) nhanh hơn uc góc \(\frac{3\pi}{4}\)

Xác định tại một thời điểm uc và ucd trên vòng tròn lượng giác

\(U_{0C}=U_C\sqrt{2}=70\sqrt{2}\)

\(\frac{u}{U_{0C}}=\frac{1}{2}\)

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Nguyễn Dân Lập
8 tháng 1 2020 lúc 22:29

sao ko ra nhỉ hình như sai đề chăng

Bình luận (0)
Nguyễn Dân Lập
8 tháng 1 2020 lúc 22:32

sửa Uc=35\(\sqrt{2}\) nhé

Bình luận (0)
Monter truck
15 tháng 4 2019 lúc 19:23

vat b nhan electron vi:

Vat A la vat mang dien am(dien am co chua cac hat electron). vi khi dem vat a lai gan vat c thi chung day nhau(2 dien tich cung dau day nhau , 2 dien tich trai dau thi hut nhau) , khi co xat A va B lai thi vat b se nhan them duoc electron tu vat A

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN