Bài 13: Bản vẽ lắp

︵✰Ah
30 tháng 12 2020 lúc 21:20

* Bản vẽ lắp:

- Nội dung:

+ Hình biểu diễn: gồm các hình chiếu, hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu, vị trí chi tiết máy

+ Kích thước: kích thước chung, kích thước lắp các chi tiết

+ Bảng kê: số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu

+ Khung tên: tên sản phẩm, tỉ lệ

- Trình tự đọc:

+ Khung tên

+ Bảng kê

+ Hình biểu diễn

+ Kích thước

+ Phân tích chi tiết

+ Tổng hợp

Bình luận (2)
Mộ Tư Hạ
29 tháng 10 2020 lúc 21:39

bản vẽ lắp dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu

vd:Bài 13: Bản vẽ lắp

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
17 tháng 12 2018 lúc 19:38

* Nội dung của bản vẽ lắp :

- Hình biểu diễn : hình chiếu , hình cắt

- Kích thước : kích thước chung , kích thước lắp

- Bảng kê :gồm thứ tự , tên gọi , số lượng , vật liệu , ... của từng chi tiết

- Khung tên : tên sản phẩm , tỉ lệ , kí hiệu bản vẽ , cơ sở thiết kế

Bình luận (0)
Linh Hà
15 tháng 10 2018 lúc 20:57

gianroi

Bình luận (0)
Hung Tran
18 tháng 10 2018 lúc 10:18

Trình tự bảng vẽ chi tiết gồm:

1.Khung tên

2.Hình biểu diễn

3.Kích thước

4.Yêu cầu kĩ thuật

5.Tổng hợp

Bình luận (0)
Bùi Quang Sang
11 tháng 10 2018 lúc 22:10

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng hình chiếu đứng và hình chiếu bằng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN