Bài 12: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình ren

Hoàng Thúy An
17 tháng 12 2019 lúc 11:55

1

Do chạm trực tiếp vào vật mang điện.

Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ.

Sửa chữa điện không cắt nguồn điện,không sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
17 tháng 12 2019 lúc 11:59

2

một vật được chiếu lên mặt phẳng và hình nhận được trên mặt phẳng đó là hình chiếu.

3

mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối nhau

ví dụ: hàn,then,chốt...

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
17 tháng 12 2019 lúc 12:02

5

Giống:+ Đều là bản vẽ kĩ thuật.

+Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên.

Khác: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật,bản vẽ lắp có bảng kê

Bình luận (0)
Đặng Ngọc Ánh
9 tháng 10 2019 lúc 19:32

khocroikhocroikhocroi giúp mk vs mk gấp

Bình luận (0)
Minh Lan Nguyễn
30 tháng 10 2020 lúc 20:05

Côn xe đạp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN