Bài 12. Sự biến đổi chất

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
6 tháng 1 lúc 18:38

Ta có :

\(M_A = \dfrac{7,5}{\dfrac{5,6}{22,4}} = 30(đvC)\)

Số nguyên tử C = \(\dfrac{30.80\%}{12} = 2\)

Số nguyên tử H = \(\dfrac{30.20\%}{1} = 6\)

Vậy khí A là C2H6

Bình luận (1)
Tuệ Lâm
Thiếu tá -
6 tháng 1 lúc 18:42

\(n_A=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol\)

\(\Rightarrow M_A=\dfrac{7,5}{0,25}=30\)

Gọi CT: \(C_xH_y\)

\(x:y=\dfrac{80}{12}:\dfrac{20}{1}\)

        \(=1:3\)

=> \(\left(CH_3\right)_n\)      \(n=\dfrac{30}{15}=2\)

=> \(C_2H_6\)

Bình luận (1)
santa
29 tháng 12 2020 lúc 20:34

a) Hiện tượng hóa học

b) Hiện tượng vật lí

c) Hiện tượng vật lí

d) Hiện tượng hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Tuyết
25 tháng 12 2020 lúc 21:48

B .nhôm nung nóng chảy để đúc nồi, chén ( vì khi đó nhôm chỉ thay đổi về trạng thái , chứ ko biến đổi từ chất này thành chất khác )

Bình luận (0)
Ngọc
20 tháng 11 2020 lúc 10:08

a) Dấu hiệu: có chất mới tạo thành (AlCl3)

b) PTHH: 2Al+ 6HCl➝ 2AlCl3 + 3H2↑.

Bình luận (0)
Hoanggiang
12 tháng 11 2020 lúc 19:53

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

Bình luận (0)
No Name =))
Đại úy -
4 tháng 11 2020 lúc 21:24

Hiện tượng trên là hiện tượng hóa học.

Chất váng màu trắng trên là CaCO3

Do trong không khí có CO2, nước vôi để lâu ngày tác dụng với CO2 tạo ra chất váng màu trắng là CaCO3

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
26 tháng 10 2020 lúc 22:20
https://i.imgur.com/MdamloJ.png
Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
26 tháng 10 2020 lúc 22:20
https://i.imgur.com/2wRf5yn.png
Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
26 tháng 10 2020 lúc 22:20

- vật lý (giải thích)

tất cả các hiện tượng trên đều ko có sự biến đổi về chất mà chỉ có sự thay đổi trạng thái

- hóa học (giải thích)

tất cả các hiện tượng trên đều có sự biến đổi về chất

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN