Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

kaameoww
3 tháng 12 2020 lúc 22:21

* Vòng đời con trùng có kiểu biến thái ko hoàn toàn ko có giai đoạn

A. Trứng

B. Sâu non

C. Nhộng

D. Sâu trưởng thành

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN