Bài 12 : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Phương Vy
5 tháng 1 lúc 17:57

- Tích cực:

+ Giúp con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động, tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư lao đọng trong các ngành dịch vụ tăng lên.

- Tiêu cực:

+ Tạo ra các loại vũ khí, phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt lớn.

+ Vấn đề nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, dịch bệnh, những đe dọa về đạo đức, an ninh xã hội đối với con người.

 

Bình luận (1)
Cỏ Xanh so cute
Tân binh -
30 tháng 12 2020 lúc 18:21

mới có lần thứ 2 mà bạn 

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
27 tháng 12 2020 lúc 19:12

undefined

Bình luận (2)
Cỏ Xanh so cute
Tân binh -
30 tháng 12 2020 lúc 18:30

* Ý nghĩa

  - Là cuộc cách mạng văn minh trí tuệ có ý nghĩa vô cùng to lớn như một mốc son chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người. Mang lại nhiều tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống của con người.

* Tác động

- Tích cực: + Cho phép con người thực hiên những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong sản xuất.

                  + Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.

                  + Thay đổi cơ cấu dân cư, tỉ lệ lao động dân cư nông nghiệp công nghiệp giảm, lao động dịch vụ có xu hướng tăng

Bình luận (1)
Phương Dung
Thượng tá -
27 tháng 12 2020 lúc 14:44

Ý nghĩa:

- Là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.

- Mang lại những thành tựu kì diệu, những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.

Tác động:

- Tích cực:

+ Giúp con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động, tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư lao đọng trong các ngành dịch vụ tăng lên.

- Tiêu cực:

+ Tạo ra các loại vũ khí, phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt lớn.

+ Vấn đề nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, dịch bệnh, những đe dọa về đạo đức, an ninh xã hội đối với con người.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN