Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 25 tháng 12 2020 lúc 9:38

P: AaBb x Aabb

Tách từng kiểu gen ra xét:

Aa x Aa -> 1AA : 2Aa : 1aa

Bb x bb -> 1Bb : 1bb

=> AaBb x Aabb = (1AA : 2Aa : 1aa) x  (1Bb : 1bb)

-> 1AABb : 1AAbb : 2AaBb : 2Aabb : 1aaBb : 1aabb

Bình luận (0)

Cặp vợ chồng, sinh 1 con trai bình thường: XMY  và 1 con gái mù màu XmXm

→ Kiểu gen của cặp vợ chồng là: XMXM x XmY

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 13 tháng 12 2020 lúc 11:40

P: XMXm x XmY

GP: (1XM : 1Xm) x (1Xm : 1Y)

F1: 1XMXm : 1XmXm : 1XMY : 1XmY

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 29 tháng 11 2020 lúc 14:25

1.

F1: 1cây hạt trơn, có tua cuốn : 1 cây hạt nhăn, không có tua cuốn.

->P: AB/ab x ab/ab

GP: 1AB : 1ab x ab

F1: 1AB/ab : 1ab/ab

(1cây hạt trơn, có tua cuốn : 1 cây hạt nhăn, không có tua cuốn)

2.

P tự thụ: AB/ab x AB/ab

GP: 1AB : 1ab x 1AB : 1ab

F1: 1AB/AB : 2AB/ab : 1ab/ab

(3cây hạt trơn, có tua cuốn : 1 cây hạt nhăn, không có tua cuốn)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 28 tháng 11 2020 lúc 18:09

Bị bệnh Tớcnơ

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 28 tháng 11 2020 lúc 19:55

-Một người có bộ NST 44A+X là người bị hội chứng tơcnơ ( thể XO) .

- Cơ chế hình thành:

+Do rối loạn trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, khi giảm phân ở cặp NST nào đó xảy ra rối loạn tạo ra giao tử (n-1 ) .Trong quá trình thụ tinh, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường (n),tạo hợp tử (2n-1).

+ Do có thể xảy ra rối loạn cặp NST ở bố hoặc mẹ nên xảy ra 2 trường hợp :

.Trường hợp 1:

Sơ đồ lai:

P: XX × XY

GP: O X, Y

F1: ______.

Trường hợp 2:

Sơ đồ lai :

P: XX × XY

Gp: X O, Y

F1: 1 XO:1XY

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN