Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nganquynh

Giúp mình với!!Mình cảm ơn ạ!

Câu 1. “Nhà nước ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường” là nội dung của phương hướng * A. thường xuyên tuyền truyền về bảo vệ môi trường cho mọi người dân. B. tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường. C. xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho người dân. D. chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường Câu 2. Nội dung nào sau đây đúng với chính sách của nhà nước đối với tài Nguyên thiên nhiên? * A. Không được khai thác với bất kỉ lí do gì để bảo tồn tài nguyên. B. Khai thác không hạn chế nhưng phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm. C. Khai thác không hạn chế nhưng phải nộp thuế đầy đủ. D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Câu 3. “Tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ thực vật, động vật... xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia” là nội dung của phương hướng * A. chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. B. khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. C. tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường. D. giáo dục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho người dân. Câu 4. Nội dung nào sau đây không thuộc phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? * A. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường. B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. C. Chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. D. Chấp hành chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường. Câu 5. Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì? * A. tài nguyên thiên nhiên nước ta rất nghèo nàn. B. Việt Nam còn ít tài nguyên thiên nhiên. C. tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. D. mục đích duy nhất là để bảo vệ nguồn vốn gien thiên nhiên. Câu 6. “Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi truờng ở địa phương và ở nơi mình hoạt động” là nội dung về * A. thực trạng bảo vệ tài nguyên và môi trường. B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. C. trách nhiệm của công dân với chính sách tài nguyên và bào vệ môi trường. D. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Câu 7. Cách xử lí rác nào sau đây đúng với chính sách tài nguyên và bảo vệ nôi trường? * A. Đốt và xả khí lên cao để không ô nhiễm môi trường xung quanh. B. Kinh doanh karaoke không cần tường cách âm. C. Đổ tập trung dầu thải vào bãi rác vắng trên bờ sông. D. Phân loại và tái chế rác thải thành sản phẩm có ích. Câu 8. Em sẽ hoặc đã làm việc nào sau đây khi ra khỏi lớp học để thực hiện trách nhiệm đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? A. Sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn. B. Khoá các cửa ra vào. C. Tắt hết các thiết bị điện. D. Đóng các cửa sổ. Câu 9. Xã N nằm cạnh rừng đầu nguồn M. Gần đây, một số người dân đã lén lút bỏ thuốc trừ sâu vào gốc cho cây chết để lấy đất sản xuất. Nếu sống ở nơi đó, em chọn phương án nào phù hợp nhất sau đây? * A. Không làm gì vì mình chỉ là học sinh. B. Canh gác để ngăn cản người khác phá hoại cây. C. Yêu cầu những người làm chết cây phải trả lại đất và trồng lại cây. D. Tuyên truyền cho mọi người biết tác hại của việc phá rừng đầu nguồn. Câu 10. Hành vi nào dưới đây không góp phần thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? * A. Sử dụng năng lượng sạch. B. Thu gom rác thải, phế liệu. C. Chôn rác thải chưa qua xử lí. D. Trồng cây nhiều cây xanh. Câu 11. Việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” là * A. nhiệm vụ của của giáo dục và đào tạo. B. phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo. C. mục tiêu của giáo dục và đào tạo. D. ý nghĩa của công tác giáo dục và đào tạo. Câu 12. “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và nhân dân” là nội dung của * A. nâng cao chất lượng giáo dục. B. mở rộng quy mô giáo dục. C. thực hiện công bẳng xã hội trong giáo dục. D. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. Câu 13. Nội dung nào sau đây đúng với phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? * A. Thực hiện công bằng trong mọi lĩnh vực xã hội. B. Chỉ thực hiện công bằng xã hội ở vùng khó khăn nhất. C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. D. Chỉ thực hiện công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Câu 14. Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là * A. đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. B. đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ. C. đổi mới chính sách khoa học và công nghệ. D. đổi mới lí luận về khoa học và công nghệ. Câu 15. Nội dung nào sau đây không đúng với phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ? * A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. B. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. C. Chỉ áp dụng khoa học và công nghệ của những nước tiên tiến. D. Thúc đẩy đổi mới công nghệ. Câu 16. Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo? * A. Thường xuyên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. B. Giới hạn số lượng các trường học, các cơ sở giáo dục. C. Phần bổ ngân sách cho giáo dục ngang bằng với các ngành khác. D. Duy trì phổ biến các trường công lập, hạn chế các trường tư thục. Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo? * A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. B. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá. C. Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn. D. Tích cực chiếm lĩnh khoa học - kĩ thuật. Câu 18. Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động khoa học và công nghệ? * A. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải. B. Mở rộng mạng lưới và đầu tư cho thư viện các trường học. C. Khuyến khích tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc. D. Tham gia hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh. Câu 19. Việc làm nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách khoa học và công nghệ? * A. Không chủ động trong việc tiếp thu cái mới, cái hiện đại. B. Không tích cực áp dụng các thành tựu mới của khoa học. C. Ưu tiên sử dụng các thiết bị, phương tiện đã cũ, lạc hậu. D. Ra sức chiếm lĩnh kiến thức khoa học - kĩ thuật hiện đại. Câu 20. Việc cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp tiền hoặc ngày công xây dựng sân chơi cho con trong trường học là thực hiện phương hướng * A. nâng cao chất lượng giảo dục. B. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. C. ưu tiên đầu tư cho giáo dục. D. mở rộng quy mô giáo dục.

Thảo Phương
9 tháng 4 2020 lúc 21:53

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, bạn hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường là nội dung nào dưới đây?

A, áp dụng công nghệ hiện đại

B, khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tntn

C, tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường

D, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường

Bình luận (0)
Thùy Linh
3 tháng 5 2019 lúc 18:44

- Giup cho môi trường sạch đẹp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN