Bài 11

Đinh Trà My
27 tháng 12 2020 lúc 21:39

sự việc 5 ông thầy bói đánh nhau toác đầu chảy máu

Bình luận (0)
Đỗ Hoàng Anh
17 tháng 12 2020 lúc 20:12

a. Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng

b. Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại.

c. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
14 tháng 12 2020 lúc 19:44

D nha bạn

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
13 tháng 12 2020 lúc 20:12

B. Phép nha bạn

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
13 tháng 12 2020 lúc 20:12

B. Phép nha bạn

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
13 tháng 12 2020 lúc 20:12

B. Phép nha bạn

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
12 tháng 12 2020 lúc 13:01

- Cụm danh từ : mấy vọt cỏ xanh biếc

t2 : <trống>

t1 : mấy

T1: vọt

T2 : cỏ

s1 : xanh biếc

s2 : <trống>

 

 

 

Bình luận (0)
Linh Trang
10 tháng 12 2020 lúc 18:04

Giúp mik vs mình cần ngay bây giờ, gấp lắm 😭😭

 

 

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
10 tháng 12 2020 lúc 20:26

a, ruộng hoang, tấc đất, tấc vàng

b, chiếc huy lực, trời xanh non

c, chiếc áo nâu, quê hương giản dị

Bình luận (0)
Linh🍄
13 tháng 11 2020 lúc 21:48

''Tìm cụm danh từ ấy'' ở đâu vậy bạn???

Bình luận (0)
Bạch Uyển Nhi
14 tháng 11 2020 lúc 12:18

Danh từ ấy ở đâu vậy bn???

Bình luận (0)
Huy Hoàng Đào
15 tháng 11 2020 lúc 13:09

what ''danh từ ấy''!!! . bạn kiếm đau ra vậy??????????????

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN