Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Vì chúng có kích thước nhỏ  nên có thể rễ dàng khuếch tán qua màng sinh chất còn đối với các chất lớn hơn thì được khuếch tán vào bên trong tế bào qua các protein màng .

Bình luận (0)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 9 tháng 1 lúc 21:18

Vì các chất không phân cực, kích thước nhỏ (ví dụ: CO2, O2…) có thể dễ dàng khuếch tán qua màng sinh chất.

Bình luận (0)
Lê Y Lam
Lê Y Lam 7 tháng 1 lúc 19:00

B nhébanhqua

 

Bình luận (0)

- Môi trường ưu trương: môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ của chất tan cao hơn nồng độ của chất tan trong tế bào →chất tan có thể di chuyển từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào hoặc nước có thể di chuyển từ bên trong ra bên ngoài tế bào.

- Môi trường đẳng trương: môi trường bên ngoài có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan trong tế bào.

- Môi trường nhược trương: môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ của chất tan thấp hơn nồng độ của chất tan trong tế bào. Chất tan không thể di chuyển từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào được hoặc nước có thể di chuyển từ bên ngoài vào trong tế bào.

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 6 tháng 1 lúc 17:21

- Khi làm thí nghiệm về tính sống của tế bào sống và tế bào chết. Kết quả có sự khác nhau về màu sắc của lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi cách thủy 

Do:

+ Phôi sống không nhuộm màu vì màng có tính thầm chọn lọc

+ Phôi chết bắt màu vì tế bào phôi đã chết  nên màng không có tính thấm chọn lọc

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 1 lúc 19:22

Giải thích các bước giải:

Khi lấy một tế bào động vật (hồng cầu) và một tế bào thực vật (củ hành) ngâm vào 2 cốc đựng nước cất có hiện tượng:

- Cốc đựng tế bào hồng cầu: Nước chuyển màu đỏ.

- Cốc đựng tế bào củ hành: Nước không chuyển màu.

Giải thích:

- Môi trường nước cất là môi trường nhược trương, nước sẽ đi từ ngoài vào bên trong tế bào, làm cho tế bào trương lên.

- Tế bào hồng cầu không có thành tế bào, do đó khi trương nước thì tế bào bị vỡ ra. Tế bào củ hành có thành tế bào, do đó tế bào không vỡ. Tế bào hồng cầu vỡ giải phóng các sắc tố đỏ nên làm cho nước có màu đỏ.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 1 lúc 19:26

Câu trả lời:

Giải thích các bước giải:

Khi lấy một tế bào động vật (hồng cầu) và một tế bào thực vật (củ hành) ngâm vào 2 cốc đựng nước cất có hiện tượng:

- Cốc đựng tế bào hồng cầu: Nước chuyển màu đỏ.

- Cốc đựng tế bào củ hành: Nước không chuyển màu.

Giải thích:

- Môi trường nước cất là môi trường nhược trương, nước sẽ đi từ ngoài vào bên trong tế bào, làm cho tế bào trương lên.

- Tế bào hồng cầu không có thành tế bào, do đó khi trương nước thì tế bào bị vỡ ra. Tế bào củ hành có thành tế bào, do đó tế bào không vỡ. Tế bào hồng cầu vỡ giải phóng các sắc tố đỏ nên làm cho nước có màu đỏ.

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 2 tháng 1 lúc 20:34

- Vì sau khi ngâm rau vào các dung dịch muối (môi trường ưu trương) để tế bào VSV bị co nguyên sinh, làm chúng không phân hia được, hoặc ngâm vào thuốc tím (hợp chất oxi hoá mạnh) à tiêu diệt vi khuẩn

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 14:38

 

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

Biến dạng màng tế bào

Chiều vận chuyển

Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

Nguyên lí

Theo nguyên lí khuếch tán

Không tuân theo nguyên lí khuếch tán

Không tuân theo nguyên lí khuếch tán

Con đường

Qua kênh prôtêin đặc hiệu.

Qua lỗ màng

Qua prôtêin đặc hiệu

Đưa các chất vào bên trong hoặc ra bên ngoài tế bào bằng cách làm biến dạng màng sinh chất.

Năng lượng

Không tiêu tốn năng lượng

Tiêu tốn năng lượng ATP

Tiêu tốn năng lượng ATP

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN