Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Funky
11 tháng 1 lúc 15:57

Sao chép tệp. Chọn tệp cần sao chép. Nháy nút phải, chọn copy. Mở thu mục chứa tệp đó Nháy nút phải chuột, chọn paste. b)Di chuyển tệp. Chọn tệp cần di chuyển. Nháy nút phải chuột, chọn cut. ...

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
Thượng úy -
10 tháng 1 lúc 21:25

a)Sao chép thư mục

Chọn thư mục cần sao chép

Nháy nút phải, chọn copy

Mở thu mục chứa thư mục đó

Nháy nút phải chuột, chọn paste

b)Di chuyển tệp

Chọn thư mục cần di chuyển

Nháy nút phải chuột, chọn cut

Mở thư mục cần chứa thư mục

Nháy nút phải chuột, chọn paste

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
11 tháng 1 lúc 20:42

di chuyển đến thư mục nhấn nút chuột bên trái và nhấn vào sao chép.

di chuyển qua chỗ khác và nhấn nút chuột bên trái và nhắn vào nút dán 

vậy là xong rồi bạn nhé

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
9 tháng 1 lúc 19:33

Tệp tin là đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ thông tin.

Có 4 dang tệp tin

+Tệp hình ảnh

+Tệp văn bản

+Tệp âm thanh

+Tệp chương trình

Tên tệp gồm 2 phần:phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm

Bình luận (0)
Hạ Nguyệt Minh Ngọc
7 tháng 1 lúc 8:36

Phần mềm đc chia làm 2loại :phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

Phần mêm hệ thống có chức năng tổ chức việc quản lý ,điều phối các chức năng của máy tính

Phần mềm hệ thống có chức năng đáp ứng các nhu cầu của người dùng,

Ví dụ:-hệ điều hành Windows 10,...

-Pain, Microsoft Word,

Bình luận (0)
Bảo Bảo
31 tháng 12 2020 lúc 5:07

undefined

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
31 tháng 12 2020 lúc 9:54

bộ xử lí trung tâm 

thiết bị vào 

thiết bị ra

bộ nhớ trong

bộ nhớ ngoài

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Hưng
30 tháng 12 2020 lúc 19:49

âm thanh

hình ảnh

thông tin

ứng dụng

 

 

 

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
31 tháng 12 2020 lúc 10:45

âm thanh 

hình ảnh 

thông yin

ứng dụng

Bình luận (0)
blue_rose
28 tháng 12 2020 lúc 16:30

a/ thư mục là : THUVIEN ; KHTN ; TOAN ; VATLI ; KHTN ; TROCHOI ; MARIO

tệp tin là :Mario.exe ; hinh.doc ; dai.hoc

b/ đầu tiên là ổ D:\ rồi đến THUVIEN , đến KHTN và đến TOAN

C/ sai , vì thư mục mẹ của VATLI là THUVIEN

Bình luận (0)
Đỗ Hoàng Anh
25 tháng 12 2020 lúc 20:30

Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây. Cấu trúc lưu trữ thông tinh trong máy tính đc tổ chức theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục . 

( ok bạn nhá )

 

Bình luận (0)
hưng tran
26 tháng 12 2020 lúc 12:45

hình cây  còn lại mình quên rồi

Bình luận (0)
Ngô Nhã Kỳ
24 tháng 12 2020 lúc 21:58

C nha

Bình luận (0)
bluerose
25 tháng 12 2020 lúc 17:20

c

Bình luận (0)
ღᏠᎮღɱɨɲɑ ʈøɾυƙɨ╰❥
26 tháng 12 2020 lúc 20:05

c á

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN