BÀI 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới (1918-1939)

Hoàng Thảo Linh
Hoàng Thảo Linh 30 tháng 12 2020 lúc 8:42

biện php :

* Mĩ – Anh – Pháp:

- Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.

- Nguyên nhân: có nhiều thuộc địa, thị trường; truyền thống dân chủ tư sản.

- Tiêu biểu: “Chính sách mới” của Mĩ.

* Đức – Italia - Nhật Bản:

- Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước.

- Nguyên nhân: không có hoặc có ít thuộc địa; thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; là những quốc gia có truyền thống quân phiệt hiếu chiến.

Bình luận (0)
Linh Thuỳ

các bạn giúp mình với ạ :(

cải cách kinh tế chính trị xã hộiHậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoàng kinh tế Hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoàng kinh tế (1929-1933) Đối với nước Mỹ Đối với nước Mỹ là

A:Nạn thất nghiệp tăng cao, phong trào đấu tranh của nhân dân lần rộng.

B: Đe dọa sự tồn tại chế dân chủ tư sản.

C: chấm dứt thời hoàng kim của nền kinh tế Mỹ.

D: thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

C2: trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã

A: xác lập được mối quan hệ hòa bình trên thế giới.

B: Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.

C: giải quyết được những màu thuận giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi.

D: làm lại sinh những bất đồng do màu thuận giữa các nước tư bản vì vấn đề quyền lợi.

C3Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy của nhà nước Nhật Bản trong những năm 30 của tkỉ XX ?

A: quá trình quân phiệt hóa kéo dài.

B: gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược.

C: có sẵn chế độ quân chế Thiên hoàng.

D: thỏa hiệp giữa giai cấp tư sản và lực lượng phát xít.

C4: Điểm khác nhau Trong cách giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đến năm 1939 Giữa Mỹ với Nhật Bản là :

A: quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

B : Cải cách kinh tế chính trị xã hội

C: phát xít hóa bộ máy nhà nước

D: Tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

C5 : Chính sách Chung lập của Mỹ đối với các xung đột quân sự bên ngoài nước Mỹ có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm ba mươi của thế kỷ 20? A: góp phần cô lập các nước phát xít ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới

B : thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng đối đầu hai cực hai phe

C: tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít hành động gây ra thế chiến thứ hai

D: hình thành hai khối đế quốc đối lập và nguy cơ chiến tranh thế giới.

C6: Điểm khác nhau trong quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Đức và Nhật Bản là:

A:Sự chuyển giao quyền lực từ giai cấp tư sản sang thế lực phát xít

B: Thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

C: thông qua các cuộc cải cách về chính trị kinh tế xã hội

D: sự liên minh giữa giai cấp tư sản và thế lực phát xít

The end

Linh Thuỳ
Linh Thuỳ 25 tháng 10 2020 lúc 17:23

Câu 1 đề bài mình đọc sai 2 dòng trên câu hỏi đúng là 3 dòng cuối đấy ạ 😢

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 15 tháng 1 2020 lúc 11:02

Mình biết nước Mĩ thôi nhé.

* Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven:

- Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế - tài chính.

- Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

- Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

=> Nhờ những nội dung trên của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 15 tháng 1 2020 lúc 15:02

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 Mĩ đã thực hiện biện pháp: -Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra chính sách kinh tế mới.

-Nội dung: Bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. -Tác dụng: Các biện pháp của chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
HUYNH NHAT TUONG VY 21 tháng 6 2019 lúc 8:08

* Nhận xét:

- Trong bức tranh, Hít-le được ví như người khổng lồ, xung quanh là các nhà lãnh đạo các nước châu Âu (Anh, Pháp,...) được xem như những người tí hon đã nhượng bộ và bị Hít-le điều khiển.

- Chính thái độ nhượng bộ, thỏa hiệp của giới lãnh đạo các nước châu Âu đã tạo điều kiện cho Hít-le tự do hành động, tấn công xâm lược châu Âu trước, vì thấy chưa đủ sức tấn công Liên Xô. Đức cần phải chuẩn bị tích lũy lực lượng đủ mạnh để tấn công Liên Xô.

Bình luận (0)
Titania Angela
Titania Angela 22 tháng 6 2019 lúc 21:40

rong bức tranh, Hít-le được ví như người khổng lồ Giu-li-vơ trong truyện "Giu-li-vơ du kí", xung quanh là các nhà lãnh đạo các nước châu Âu (Anh, Pháp...) được xem như những người tí hon bị Hít-le điều khiển. Chính thái độ nhượng bộ, thỏa hiệp của giới lãnh đạo các nước châu Âu đã tạo điều kiện cho Hít-le tự do hành động, tấn công xâm lược châu Âu trước vì thấy chưa đủ sức tấn công Liên Xô, Đức cần phải chuẩn bị tích lũy lực lương đủ mạnh để tấn công Liên Xô.

Bình luận (0)
Ngọc Lan Tiên Tử
Ngọc Lan Tiên Tử 21 tháng 6 2019 lúc 8:05

sửa đề chút :

Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Đây là bức tranh biếm họa của một họa dĩ người Thụy Sĩ vẽ và dược đăng lên các tờ báo lớn ở châu Âu đầu năm 1939. Trong bức tranh, Hít Le được ví như người khổng lồ Giu –li –vơ trong truyện “ Giu –li –vơ du kí”, xung quanh là các nhà lãnh đạo các nước châu Âu (Anh, Pháp…) được xem như những người tí hon bị Hít Le điều khiển. Chính thái độ nhượng bộ, thỏa hiệp của giới lãnh đạo các nước Châu Âu đã tạo điều kiện cho Hít Le tự do hành động, tấn công xâm lược Châu Âu trước vì thấy chưa đủ sức tấn công Liên Xô, Đức cân phải chuẩn bị tích lũy lực lượng đủ mạng để tấn công Liên Xô.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21 tháng 7 2018 lúc 18:16

- Sau khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược và thống trị, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đứng lên đấu tranh nhằm giành độc lập dân tộc, trong đó có cuộc đấu tranh do Phan Bội Châu lãnh đạo đầu thế kỉ XX

- Phan Bội Châu là một sĩ phu văn thân yêu nước, mục đích đấu tranh của ông là giành độc lập cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Phan Bội Châu là một nhà cách mạng không bảo thủ mà luôn luôn có sự thay đổi tư tưởng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

- Sự chuyển biến tư tưởng của ông được thể hiện rõ nhất qua sự kiện ông giải tán Hội Duy tân và thành lập Việt Nam Quang phục hội năm 1912.

+ Hội Duy tân (thành lập năm 1904) chủ trương đánh Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

+ Sau khi phong trào Đông du tan rã, cùng với cuộc Cách mạng Tân Hợi thắng lợi ở Trung Quốc năm 1911, ông đã quyết định giải tán Hội Duy tân năm 1912 và thành lập Việt Nam Quang phục hội với tổn chỉ: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà dân quốc Việt Nam.

- Như vậy, từ chủ trương thành lập chế độ quân chủ lập hiến sẵng thành lập chế độ cộng hoà ở Việt Nam là một sự thay đổi lớn, một sự trưởng thành vượt bậc trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 4 tháng 1 2018 lúc 12:54

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai-Oasinhtơn.

Với hệ thống Vécxai-Oasinhtơn, một trật tự thế giới mới được thiết lập, phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản, giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Đồng thời, ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. Chính vì thế, quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh.

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên-một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên-được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Bình luận (0)
Thành Danh
Thành Danh 17 tháng 2 2017 lúc 20:48

phe mĩ và đồng minh là phe có lợi. trật tự này có lợi cho mĩ và các nc thắng trận trong CTTGII là các nc tư bản.

Bình luận (0)
Điêu Chính Hoài
Điêu Chính Hoài 12 tháng 1 2018 lúc 21:32

Tring cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, một số nước TB như Đức, Nhật, Italia.. tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước là do:

-thuộc địa từ trước vốn đã ít, sau CTTG1 thì lại càng ít hơn vì phải cắt đất, nhường thuộc địa..

-nền kinh tế bị tàn phá về mọi

-mất một khoản tiền khổng lồ để bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận

-sau khi bồi thường một khoản chiến phí khổng lồ thì các nước tư bản thua trận cần tiền để phục hồi lại nền kinh tế

Bình luận (0)
Điêu Chính Hoài
Điêu Chính Hoài 12 tháng 1 2018 lúc 21:21

theo mình thì là do Mĩ ltrong khoảng thời gian từ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc thì Mĩ là nước thu được thuận lợi nhiều nhất...Nền công nghiệp phát triển cực mạnh, các công ty sản xuất hàng hóa một cách ồ ạ nhưng không có thị trường tiêu thụ dẫn đến việc hàng hóa ế thừa => cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 11 tháng 4 2017 lúc 12:05

-Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932, chẳng những tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị-xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong ngành nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước.

-Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

-Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là những nước không có hoặc có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường, đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình. Quan hệ giữa các cường quốc tư bản chuyển biến ngày càng phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập : Một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN