Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Yehudim
Yehudim 19 tháng 12 2020 lúc 17:56

Công có ích cần để nâng vật là: \(A_i=P.h=mgh=50.10.1,6=800\left(J\right)\)

=> Công toàn phần là: \(A_{tp}=\dfrac{A_i}{H}=\dfrac{800}{0,9}=\dfrac{8000}{9}\left(J\right)\)

\(\Rightarrow P_{tp}=\dfrac{A_{tp}}{t}=\dfrac{8000}{9.10}=\dfrac{800}{9}\left(W\right)\Rightarrow I=\dfrac{P}{U}=\dfrac{800}{9.100}=\dfrac{8}{9}\left(A\right)\)

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 17 tháng 12 2020 lúc 18:07

a/\(R_D=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{5,5^2}{4}=\dfrac{121}{16}\left(\Omega\right)\)

\(\Rightarrow R_{mach-ngoai}=\dfrac{\left(R_1+R_D\right).R_2}{R_1+R_D+R_2}=...\left(\Omega\right)\)

 \(I=\dfrac{\xi}{R_{mach-ngoai}+r}=\dfrac{12,5}{0,5+R_{mach-ngoai}}=...\left(A\right)\)

b/ \(U_{mach-ngoai}=U_{1D}=U_2=I.R_{mach-ngoai}=...\left(V\right)\)

\(\Rightarrow I_D=I_1=\dfrac{U_{1D}}{R_D+R_1}=...\left(A\right)\)

\(I_{Den-dinh-muc}=\dfrac{P}{U}=\dfrac{4}{5,5}=\dfrac{8}{11}\left(A\right)\)

\(\left[{}\begin{matrix}I_D>I_{Den-dinh-muc}\Rightarrow den-sang-yeu-hon-binh-thuong\\I_D< I_{Den-dinh-muc}\Rightarrow den-sang-manh-hon-binh-thuong\\I_D=I_{Den-dinh-muc}\Rightarrow den-sang-binh-thuong\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
phynit
phynit Admin 19 tháng 11 2020 lúc 16:46

E r R1 R2 R3 R4 P Q M N

a)

\(R_{23}= R_2+R_3= 30+10=40 \Omega\)

\(R_{234}= \dfrac{40.10}{40+10}=8\Omega\)

\(R_{tđ} = R_1+R_{234}= 5+8=13\Omega\)

Cường độ dòng điện mạch chính: \(I=\dfrac{E}{r+R_{tđ}}= \dfrac{15}{2+13}=1A\)

Hiệu điện thế đoạn mạch MN: \(U_{PQ}=I.R_{234}=1.8=8V\)

Cường độ dòng điện qua điện trở R3 là: \(I_3=\dfrac{U_{PQ}}{R_{23}}=\dfrac{8}{40}=0,2A\)

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R3 sau 3 phút 20s là: \(Q=I^2.R_3.t=0,2^2.10.(3.60+20)=80(J)\)

b) Hiệu điện thế: \(U_{MN}=U_{MP}+U_{PN}=U_1+U_2\)

\(\Rightarrow U_{MN}=I_1.R_2+I_{2}.R_2=1.5+0,2.30=11(V)\)

Đáp số:

Bình luận (0)
Dương Kỳ Hoàng
Dương Kỳ Hoàng 17 tháng 11 2020 lúc 21:44

Giúp mình vs nhé

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN