Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 13:56

Số lượng nhiễm sắc thể có trong 1 tinh trùng là n = 4

Số lượng nhiễm sắc thể có trong 1 trứng là n = 4

Số lượng nhiễm sắc thể có trong 1 hợp tử là 2n = 8

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 31 tháng 12 2020 lúc 9:05

Bộ NST của loài:

2n = 64 : 4 = 16

 

Bình luận (0)
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Lệ Thủy Nguyễn Thị 4 tháng 1 lúc 21:46

Vì sao 2n=64:4 bạn?

Bình luận (0)
nguyen ngoc thach
nguyen ngoc thach 10 tháng 12 2020 lúc 20:08

gọi x là số lần nguyên phân của tế bào mầm 

Vì số NST môi trường cung cấp là 10080 cho nguyên phân

Nên 2n.20.(2\(^x\)-1)=10080 (1)

Vì số NST môi trường cung cấp là 10240 cho giảm phân

Nên 2n.20.2\(^x\)=10240 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 2n=8

Thay 2n=8 vào (2) ta có x=6

Số tế bào tạo giao tử là 20.2\(^6\)=1280

Số giao tử được thụ tinh = số hợp tử =256

Số giao tử tham gia thụ tinh là 256\(\div\)5%=5120

Ta có Số tế bào tạo giao tử .4=số giao tử

Nên giới tính của cơ thể là đực 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 24 tháng 11 2020 lúc 19:02

Ý 1: Diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động. Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào. Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

Ý 2:

3TB sinh dục giảm phân bình thường.

TH1: Cả 3 TB đều là TB sinh dục cái.

-> Giảm phân bình thường cho 3 giao tử cái (3 trứng) (các thể định hướng đều bị tiêu biến)

TH2: Có 2 TB sinh dục cái, 1 TB sinh dục đực.

-> Giảm phân bình thường cho 6 giao tử gồm: 2 giao tử cái (2 trứng) và 4 giao tử đực (4 tinh trùng).

TH3: Có 1 TB sinh dục cái, 2 TB sinh dục đực.

-> GP bình thường cho 9 giao tử gồm: 1 giao tử cái (1 trứng) và 8 giao tử đực (8 tinh trùng).

TH4: Cả 3 TB đều là TB sinh dục đực.

-> GP bình thường cho 12 giao tử đực (12 tinh trùng)

Bình luận (0)
Biên Nguyễn Official
Biên Nguyễn Official 6 tháng 11 2020 lúc 21:54

E bổ sung thêm cậu C ạ.

b :)tính số tinh trùng đc tạo thành

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 6 tháng 11 2020 lúc 21:55

a) Qua nguyên phân tạo ra số tế bào là: 23= 8 (tế bào)

Số tinh bào bậc I là 8 (tinh bào bậc I)

b) Số tinh trùng được tạo thành qua giảm phân là:

8.4=32 (tinh trùng)

Số hợp tử được tạo thành là: \(\frac{50}{100}.32=16\) (hợp tử)

Vì: \(H=\frac{\text{Số hợp tử}}{\text{Số tinh trùng}}.100\%\) (H là hiệu suất thụ tinh)

c) Số NST đơn có trong tinh trùng là: 32.4=128 (NST đơn)

Bình luận (0)
Trịnh Đăng Huy
Trịnh Đăng Huy 16 tháng 10 2020 lúc 22:24
https://i.imgur.com/B2bmLcL.png
Bình luận (0)
Trịnh Đăng Huy
Trịnh Đăng Huy 16 tháng 10 2020 lúc 22:24

Phát sinh giao tử cái ( Sự tạo noãn)

Phát sinh giao tử đực ( Sự tạo tinh)

- Noãn bào bậc 1=> GP 1=> thể cực thứ nhất ( nhỏ) và noãn bào bậc 2( lớn)

- Noãn bào bậc 2=> GP 2=> thể cực thứ 2( nhỏ) và 1 tế bào trứng( lớn)

- Kết quả: mỗi noãn bào bậc 1 GP cho 3 thể cực( n) và 1 tế bào trứng( n)

- Tinh bào bậc 1=> GP 1=> 2 tinh bào bậc 2

- Mỗi tinh trùng bậc 2=> GP 2=> 2 tinh tử=> tinh trùng

- Kết quả: mỗi tinh bào bậc 1 qua GP cho 4 tinh trùng( n)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 13 tháng 10 2020 lúc 22:47

1. Số tế bào con tạo thành: \(2^3=8\) tế bào

2. Số lần NP: \(2.2^k=32=>k=4\) lần

3. 2n=38 (kép)

4. Số NST: \(2n.2^3=14.8=112NST\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 9 2020 lúc 20:45

Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo ra 4 tinh trùng, một tế bào sinh trứng giảm phân tạo 1 trứng và 3 thể định hướng (hay còn gọi là thể cực)

a) Số tinh trùng được tạo thành là:

32.4=128

b) Số trứng được tạo thành là: 128

Số thể định hướng được tạo thành là:

128.3=384

c) 256 hợp tử được tạo thành từ 256 trứng và 256 tinh trùng

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN